Ha lagen inom räckhåll

UCC Navigator är ett smidigt onlineverktyg som gör det enkelt att navigera genom EU:s komplicerade tullagstiftning. Undvik krångliga manuella sökningar, öka effektiviteten och minimera risken att förbise väsentliga förordningar, avvikelser, skadestånd och oplanerade affärsavbrott.

Verktyget har flera fördelar för såväl myndigheter och branschorganisationer som handelsföretag, tjänsteleverantörer och konsulter. Titta på demonstrationsvideon för mer information.


Så fungerar verktyget

 

TESTA GRATIS I 7 DAGAR

 

UCC Navigator uppdateras kontinuerligt med de senaste tilläggenoch ändringarna i EU:s tullagstiftning. Verktyget är extremt användarvänligt och gör det möjligt att:

  • Utforska EU:s tullagstiftning på ett enkelt och smidigt sätt
  • Få en snabb överblick över hur olika artiklar har inverkan på och blir påverkade av tillhörande lagstiftning
  • Omedelbart hitta de ämnen som omfattas av lagstiftningen
  • Genomföra sökningar och läsa lagstiftningen på flera olika språk*
  • Växla mellan olika språk på alla sök- och innehållssidor
  • Få tillgång till sökresultaten i sina rätta sammanhang i lagtexten
  • Få en visuell överblick med interaktiv infografik som visar hur olika artiklar är sammanlänkade
  • Hålla pekaren över artiklar i de infografiska bilderna för att läsa mer eller klicka för att utforska relaterade artiklar


* Tillgängliga språk inkluderar Bulgariska, Tjeckiska, Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Franska, Maltesiska, Holländska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Italienska, Polska, Svenska, Estniska, Finska, Kroatiska, Ungerska, Litauiska, Lettiska och Portugisiska.


Viktiga fördelar

UCC Navigator är ett värdefullt verktyg för myndigheter och organisationer inom både offentlig och privat sektor:

Myndigheter
Effektivisera dina juridiska sökningar, förenkla beslutsfattande och uppmuntra till användandet av UCC Navigator för att förbättra regelefterlevnaden.

Handelsföretag och tjänsteleverantörer
Ta med ett klick reda på vilka förordningar som påverkar din verksamhet och minska risken för avvikelser som kan leda till skadestånd och oplanerade affärsavbrott.

Branschorganisationer
Förse dina medlemmar med noggrant undersökta råd – snabbt, tryggt och effektivt.

Konsulter
Ge kunderna snabbare, effektivare och tryggare råd.

 

Mer om verktyget och dess fördelar


Prissättning

Följande licenser ger dig full tillgång till UCC Navigator i 12 månader.

Årlig licens för enskild användare: EUR 650
Årlig licens för upp till 20 användare: EUR 6.500
Årlig licens för upp till 35 användare: EUR 8.500
Årlig licens för mer än 35 användare: Begäran om offert

 

Jag vill veta mer       Jag vill prova i 7 dagar

 

Follow