Hantera informationen om din internationella handel – enkelt och effektivt.

Med en enda kontaktpunkt och harmoniserade och standardiserade processer för hanteringen av dina rapporter förenklas statistikrapporteringen för din internationella handel. KGH kan hjälpa dig att samla in, konsolidera och rapportera all nödvändig information till Intrastat för varor som transporterats mellan medlemsstater inom EU.

Vi kan hjälpa dig med följande:

  • Effektiva processer för att rapportera både Intrastat Dispatch och Intrastat Arrival
  • Konsolidering och sammanslagning av din Intrastat-information
  • Elektroniskt informationsutbyte med relevanta myndigheter


Upptäck våra övriga tulltjänster och kontakta oss för att diskutera dina specifika behov.

Dela