Få snabb och korrekt information om gällande exportlagstiftning, anpassad till din verksamhet och dina behov.

När det handlar om export är det viktigt att känna till varornas klassificering och destination. KGH ger dig kontrollen över dina leveranser genom att agera som en första kontakt för alla exportärenden. Vi hanterar alla frågor så att du kan uppnå efterlevnad och kostnadseffektivitet med minskad risk samtidigt som du får tillgång till nya marknader.

Vi kan hjälpa dig med följande:

  • Enklare exporthantering
  • Kvalitetssäkrad export
  • Rätt varuklassificering


Upptäck våra övriga tulltjänster och kontakta oss för att diskutera dina specifika exportbehov.

Dela