Det viktigaste för dig är snabba processer och att inget oförutsett inträffar. Så låt oss ta hand om din tulldeklaration för att garantera en smidig gränspassage.

Med mängder av blanketter att fylla i och lagar och regler att följa kan det vara svårt att veta om allt stämmer. Eller om du får bästa möjliga resultat av dina gränstransaktioner.

Här kan vi vara till hjälp. KGH har omfattande erfarenhet av tullhantering och vet exakt vad som gäller för import, export, transit, tillfällig import, ingående och utgående hantering samt tullager. Vi kan även hjälpa dig med hanteringen av tillhörande dokumentation som fakturor, certifikat, tillstånd och kvoter. Dessutom kan vi sköta transaktionerna manuellt, via e-post eller integrerat i era system.


Läs mer om våra tjänster inom tulldeklaration, eller kontakta oss för att diskutera dina specifika behov.


Vi förenklar din tulldeklaration:

  • Export, import och transit
  • Rutiner för tullager
  • Klassificering av varor för rätt avgifter
  • Hantering av kvoter, tillstånd och begränsningar
  • Ursprungscertifikat
  • Tillämpning av frihandelsavtal
  • Intrastat-rapportering
  • Övervakning av interna tulldeklarationer
  • Hantering av avvikelser vid intern tulldeklaration
  • Tullsupport

Dela