Konsulttjänster
Förbättra företagets dagliga resultat och säkra handelsstrategin på lång sikt

KGH:s globala konsulttjänster stöder din verksamhet på flera sätt. På den strategiska nivån får du fördjupade insikter som förbättrar strategiarbetet och ökar förståelsen så att du kan utveckla och driva igenom dina handlingsplaner på ett smidigt sätt. Vi stöder dig också vid större förändringar genom onboarding och utbildning. På operationell nivå kan våra tjänster bidra till att förbättra företagets dagliga resultat. Du får kunskap och verktyg för att minska kostnaderna, höja kvaliteten och säkerställa en bra kundupplevelse med smidiga lösningar.

Resultat du kan förvänta dig

  • Effektivare varuflöden tack vare djupare insikter i, och bättre kontroll över, förändringar inom internationell handel som till exempel Brexit, USA:s handelspolitik, handelshinder och frihandelsavtal
  • En effektivare och mer förutsägbara supply chain – våra strategiska tjänster hjälper dig att identifiera vad som behöver göras och på vilket sätt
  • Smidigare och kostnadseffektiv verksamhet med smartare arbetsprocesser och tillgång till KGH:s best practice
  • En mer hållbar tullhantering –  med våra operativa tjänster får du hjälp att organisera arbetet och du får också den kapacitet och kunskap du behöver
  • Förbättrad compliance och riskreducering med optimerade tullprocesser och tullrutiner

Det här hjälper vi dig med

Våra konsulttjänster är uppdelade i strategiska och operativa tjänster.


Strategiska tjänster

Due diligence

När du driver internationell verksamhet ska man naturligtvis följa lagar och regler inte bara på hemmamarknaden men också i alla utländska marknader som man är verksam i. Men att hitta rätt bland alla regler och säkerställa att processerna följer dessa kan vara en mödosam och betungande process som är svår att hantera internt.

På KGH har vi en grundlig förståelse för tullregler som gäller inom EU (och i andra delar av världen). Vi granskar dina processer och ser till att din handel följer alla regler. Vi optimerar också företagets handelshantering så att du kan dra nytta av de möjligheter som finns inom regelverket. Detta kan bidra till att minimera såväl logistikkostnaderna som tidsåtgången och riskerna.

Analys av företagets supply chain

Var och hur du bedriver din verksamhet är naturligtvis faktorer som påverkar din supply chain. Du kan skapa konkurrensfördelar genom att ha kunskap om ditt varuflöde och hur dina tullprocedurer påverkar din logistik med ledtider, transportvägar, gränspassager, typ av lager och lokalisering etc. Dessa fördelar skapas genom en harmoniserad tullhanteringsprocess som är integrerad i din supply chain. Vi hjälper dig att identifiera hinder för rörligheten för varor och ser över hur du kan säkerställa, anpassa och stärka ditt supply chain-nätverk.

Utvärderingar

Känner du till alla de affärsfördelar som djupare inblick i frihandelsavtal, tullagstiftning och andra områden relaterade till internationell handel kan ge? Fördelar som till exempel förbättrade inköpsrutiner, lägre avgifter och förbättrad compliance.

Vet du exakt vad som behöver göras om du eller någon annan hittar fel eller frågetecken i er tullhantering? Hur stort är problemet, hur ska det lösas och hur implementerar ni rekommendationerna? Som objektiv och oberoende utredare kan vi granska din nuvarande situation och föreslå lämpliga lösningar för hur ni kan gå vidare, oavsett om det handlar om hjälp med affärsplaneringen eller en incident som redan har inträffat.


Operativa tjänster

Klassificering

Med rätt varuklassificering kan du minska kostnaderna markant, samtidigt som riskhanteringen förbättras. Felaktig klassificering kan leda till för höga tullavgifter, eller kraftiga böter.

KGH hjälper dig att granska varukoderna (t.ex. HS-, taric-, tariff-nummer) i befintliga artikelregister, rekommenderar korrekta varukoder för nya artiklar samt assisterar vid ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB). Vi kan även erbjuda skräddarsydd utbildning på plats för att förbättra det interna klassificeringsarbetet.

Ursprung och frihandel

Om du vet vilka frihandelsavtal som finns och hur du utnyttjar dem kan det skapa mervärde och ökad konkurrenskraft för ditt företag. För en importör kan lägre tullavgifter vara en väg till nya potentiella leverantörer, ny prissättning och högre vinstmarginaler. För en exportör leder korrekt ursprungsdokumentation till starkare kundrelationer och lägre risker.

KGH hjälper dig att identifiera och bedöma frihandelsmöjligheter och ger dig rådgivning kring ursprungsbestämmande och -dokumentation. Vi kan även erbjuda skräddarsydd utbildning för team och avdelningar i din verksamhet för att göra arbetet med ursprung och frihandel enklare.

Tillstånd och rutiner

Med rätt tillstånd kan du utnyttja specifika tullregler och möjligheter till frihandelsavtal. I kombination med väldokumenterade rutiner medför dessa tillstånd korrekt, kostnadseffektiv och smidig hantering.

KGH hjälper dig att fastställa vilka tillstånd du behöver, sköter ansökningsprocessen och hjälper dig att dokumentera rutinerna. Vi hjälper dig dessutom att hantera förfrågningar från tullmyndigheterna. Allt för att säkerställa att ansökningarna hanteras korrekt och att dina tillstånd finns på plats när de behövs.

Godkänd ekonomisk aktör (AEO) – säkerställ och effektivisera ditt internationella handelsflöde

En AEO-status ger ditt företag flera fördelar, inklusive bättre compliance, kostnadsreduceringar och ökad effektivitet. Dessutom kan en AEO-status påverka företagets varumärke på ett positivt sätt och stärka konkurrenskraften.

KGH har en komplett paketlösning som kan hjälpa dig att nå målet. Vi är med dig hela vägen i allt från beslutsfattande, förberedelser och utveckling av processer och rutiner till själva implementeringen och bibehållandet av statusen. KGH hjälper dig inte bara att uppnå AEO-status. Vi ser också till att du behåller den och drar största möjliga nytta av den på lång sikt.

Lär dig mer om våra AEO tjänster här.

Varför KGH?

  • En praktisk och åtgärdsinriktad metod med fokus på resultat. Vi är pragmatiska och engagerade och arbetar hårt för att nå fastställda mål
  • Ledande expertis. Vi är starkt engagerade i att ta fram nya internationella standarder, metoder och tekniker inom tull och vi arbetar för en bred implementering av dessa framgångsrika metoder
  • Vår kunskap. Vi vet vad som fungerar och använder oss av best practice för att förbättra resultaten. Med tusentals projekt i bagaget har vi omfattande affärs- och branschkunskap och vi använder den för att hjälpa dig att optimera din affärsstrategi
  • Globalt nätverk och räckvidd. Vi har tillgång till nyckelaktörer i regeringar, myndigheter och experter över hela världen. Få den information du behöver snabbt – och få arbetet gjort

Follow