Strategy and Compliance
Tjänster för en starkare internationell handel

Arbetet vi utför

KGH:s tjänster inom strategi och compliance hjälper dig hantera viktiga frågor inom handel och tull som påverkar din verksamhet och supply chain. Vi hjälper dig att identifiera och tillvarata outnyttjade möjligheter samtidigt som du sänker dina kostnader och din riskhantering förbättras. Vi fokuserar på frågor som supply chain management, varuförsörjning samt verksamhets-och kvalitetsutveckling.

Vad skiljer oss från andra

Vår kärnverksamhet är handel och tullhantering. Tack vare vår omfattande erfarenhet från internationell handel där vi ger stöd och rådgivning till såväl företag som myndigheter runt om i världen kan vi snabbt och korrekt identifiera vad du bör prioritera och hur det kan omvandlas till konkreta åtgärder. Eftersom vi deltar i diverse forum där framtida lagstiftning diskuteras kan vi hjälpa dig att dra fördel av nya möjligheter och minimera eventuella störningar som de nya förordningarna kan leda till. KGH:s kompletta tjänsteportfölj innefattar också ett komplett utbud av operativa och digitala tjänster. Vi kan därför  skräddarsy en komplett lösning som hjälper dig att optimera dina handelsresultat och tullhantering.

Utforska våra tjänster

Konsulttjänster inom handel och tull

Förbättra företagets dagliga resultat och säkra handelsstrategin på lång sikt.

Follow