UPPDATERING AV VARUKODER
Se till att dina HS-koder är redo för handel under 2022

Undvik onödiga avbrott och kostnader till följd av felaktiga varukoder efter 1 januari 2022. Vår service för uppdatering av varukoder hjälper dig att se till att din supply chain inte påverkas och att compliance följs – på nolltid och med minsta möjliga arbetsinsats.

Välj och beställ

Vad du får:

Säkrad supply chain
Minska risken för förseningar genom att använda rätt varukoder.

Minska arbetsbelastningen
Vi hjälper dig ta kontroll över hur detta påverkar dig och att välja rätt varukoder.

Säkerställd compliance
Undvik risken för böter och straffavgifter på grund av felaktiga varukoder.

Välj lämplig nivå:

Den nya HS-versionen påverkar cirka 10 % av alla koder. Det kan vara ett mycket tidskrävande arbete att manuellt identifiera och uppdatera alla produkter. Vår service för uppdatering av varukoder hjälper dig hela vägen – från att förstå hur du påverkas av förändringarna till en fullständig uppdatering som är klar för att användas. Välj den nivå som passar dina behov.

Omfattande revidering av HS-koderna

HS 2022 är den sjunde versionen av HS-systemet och började gälla den 1 januari 2022. Det HS (Harmonized System) består av varukoder som används globalt för att klassificera varor inom internationell handel. Varukoder används för att beräkna tullavgifter och uppfylla andra krav som är förknippade med import och export av varor. Versionen är en omfattande revidering av HS-systemet med bland annat 351 ändringar som omfattar många olika varor som transporteras över gränserna.

Varukoderna används för att beräkna tull, avgifter och andra skatter och sammanställa internationell handelsstatistik. Enligt Världstullorganisationen (WCO) används systemet av mer än 200 länder och ekonomier och omfattar mer än 98 procent av alla varor inom internationell handel.

Till FAQ

ASSESS

Vet du hur många uppdateringar du behöver göra? Få en överblick över hur de reviderade varukoderna kommer att påverkar ditt företag.

DIN INSATS

FREE

Beställ nu

PREPARE

Få en sammanfattning över vilka artiklar du behöver fokusera på och vilken information som behövs för att klara av processen på egen hand.

DIN INSATS

€790

Beställ nu

COMPLETE

Vi tar hand om hela processen med att uppdatera dina varukoder. Det snabbaste sättet att få resultat, med minimalt arbete för dig

DIN INSATS

QUOTE

Få en offert

Om du vill komma i kontakt med en av våra experter för att få reda på mer om de olika nivåerna, kontakta oss på consulting@kghcustoms.com

Relaterade tjänster:

GOODS CLASSIFICATION

Vi hjälper dig att avgöra hur du ska klassificera dina varor på bästa sätt.

HS CODES REVIEW

Är din klassificering giltig och korrekt?  KGH utför förstudier och kontroller för att hjälpa dig och samtidigt säkerställa compliance.

TRADE TARIFF MAINTENACE

Låt oss hantera dina masterdata och säkerställa snabb uppdatering av varukoder som är kopplade till dina produkter!

TARIFF-2-TARIFF MATCHNING

Konvertera dina varukoder så att de överensstämmer med andra länders tullavgifter.

 

FAQ

Kan mina varor fastna i tullen?

Ja, om varorna är felaktigt klassificerade kan tullverket hålla kvar dina varor tills du har lämnat in en ny tulldeklaration med den korrekta varukoden.

Kan något mer hända om jag inte uppdaterar de varor som berörs?

Det är varje registrerad importörs ansvar att använda korrekt klassificering. Vid en kontroll är det viktigt att kunna visa i detalj hur tullavgifterna och andra skatter har fastställts. Om dina varor har fel klassificering riskerar du straffavgifter och böter, utöver störningar i varuflödet.

Vad är HS 2022?

HS 2022 är den sjunde versionen av HS-systemet (Harmonized System) och gäller från den 1 januari 2022. Den nya versionen är en omfattande revidering av HS-systemet med bland annat 351 ändringar som omfattar många olika varor som transporteras över gränserna.

Vad är HS-nomenklaturen?

HS-nomenklaturen  är ett annat namn för det Harmoniserade systemet (HS) och är en uppsättning varukoder som används över hela världen för att klassificera varor i den internationella handeln. HS regleras av Världstullorganisationen (WCO). Det fungerar som utgångspunkt för tullavgifter och sammanställning av internationell handelsstatistik. Enligt Världstullorganisationen används det av mer än 200 länder och ekonomier och omfattar mer än 98 procent av alla varor i den internationella handeln.

Är förändringarna i HS 2022 relevanta för alla verksamheter?

Troligtvis inte, men HS 2022 omfattar en rad varor i många olika branscher. Därför är det viktigt att göra en utvärdering av dina masterdata.

Varför KGH?

Handels- och tullexpertis
KGH samarbetar med både företag och myndigheter. Det ger oss ett unikt perspektiv som hjälper våra kunder att optimera deras tullhantering.

Erfarenhet av klassificering
 Genom våra samarbeten med stora och medelstora företag i många olika branscher i Europa har vi skaffat oss en bred erfarenhet när det gäller frågor som rör tullavgifter.

Ett omfattande tjänsteutbud
Utnyttja fördelarna hos ett ombud som kan sköta de flesta av dina tullbehov, från strategisk support till effektivisering av det löpande arbetet.

Omfattande kapacitet
KGH finns i hela Europa. Vi har mer än 1 200 medarbetare inom tullområdet som gärna hjälper dig.

Follow