HS 2022-Utvärdering av HS-koder Få den översikt du behöver inom 48 timmar!

HS 2022 är en omfattande revidering av HS-koder som berör omkring 10 procent av alla varor. För att din verksamhet och handel ska fungera smidigt är det viktigt att du använder de nya HS-koderna. HS 2022-utvärderingen ger en snabb översikt och du slipper allt krångel.

Få en offert!

 

Det här får du:

Översikt över hur HS 2022 påverkar din verksamhet
Vi ger dig ett underlag för att förstå hur de reviderade HS-koderna påverkar din verksamhet, så att du kan planera kommande behov av åtgärder.

Minimal inverkan på din verksamhet
KGH ger dig snabbt och översiktligt all nödvändig information så att du slipper identifiera och involvera interna resurser och kompetenser inom företaget.

Säkra dina varuflöden
Genom att använda rätt HS-koder ser du till att dina varor anländer till destinationen i tid, samtidigt som du säkerställer att du följer befintligt regelverk.

Vad är HS 2022?

Varukoder används för att beräkna tullavgifter och säkerställa krav som är förknippade med import och export av varor. HS-systemet är en harmoniserad systematisering av varukoder som används över hela världen för att underlätta internationell handel. HS 2022 är den sjunde versionen av HS-systemet och börjar gälla den 1 januari 2022. Versionen är en omfattande revidering av HS-systemet med bland annat 351 ändringar som omfattar många olika varor för handel över gränserna.

HS-koderna används för att beräkna tullavgifter och sammanställa statistik över den internationella handeln. Enligt Världstullorganisationen (WCO) används systemet av mer än 200 länder och ekonomier och omfattar mer än 98 procent av alla varor i den internationella handeln.

Till FAQ

Du får följande tjänster:

Genom att analysera din masterdata skapar vi ett underlag till dig som klargör om du behöver göra några åtgärder och inom vilka varugrupper. Du får en detaljerad förteckning över varor som berörs och förslag på justeringar.

Vi kan också hjälpa dig med allt du behöver för att klassificera dina produkter så att du är väl förberedd och kan fokusera på din kärnverksamhet.

Utvärdering av berörda varor

KGH utvärderar masterdatan du använder för HS-klassificering och meddelar dig om du har varor som berörs. För de varor som berörs ger vi dig alternativ så att du kan avgöra vilka koder som ska användas efter den 1 januari 2022.

En tydlig bild av förändringarna

Resultatet av utvärderingen blir dessutom ett viktigt underlag när du ska besluta vad som behöver göras och hur mycket arbete detta kommer att kräva.

Svar inom 48 timmar

Resultatet av utvärderingen får du inom 48 timmar efter att vi har mottagit dina data.

Kontakta oss

Relaterade tjänster:

VAROR OCH PRODUKTKLASSIFICERING

KGH är experter på klassificering. Vi hjälper dig att klassificera dina varor på bästa sätt.

SCANNING AV HS-KODER

Är din nuvarande klassificering giltig och korrekt? KGH utför förstudier och kontroller för att du ska kunna avgöra om du betalar rätt tullavgifter och att du följer regelverket.

FÖRÄNDRINGAR I HANDELSTARIFFERNA

Vissa uppdateras så ofta som månadsvis. Vi kan hjälpa dig att se till att din masterdata alltid är korrekt!

TARIFF-2-TARIFF MATCHING

Se till att dina varukoder blir korrekt översatta och matchade mellan olika länder och tullområdens handelstariffer.

 

Vill du veta mer?

FAQ

Vad är HS2022?

Vad är HS 2022? HS 2022 är den sjunde versionen av HS-systemet (Harmonized System) och börjar gälla den 1 januari 2022. Den nya versionen är en omfattande revidering av HS-systemet med bland annat 351 ändringar som omfattar många olika varor som transporteras över gränserna.

Vad är HS-nomenklaturen?

HS är en uppsättning varukoder som används över hela världen för att klassificera varor i den internationella handeln. Systemet regleras av Världstullorganisationen (WCO). Det fungerar som utgångspunkt för tulländamål och sammanställning av statistik över den internationella handeln. HS-systemet används av mer än 200 länder och ekonomier enligt Världstullorganisationen och omfattar mer än 98 procent av alla varor i den internationella handeln.

Är förändringarna i HS 2022 relevanta för alla verksamheter? 

Troligtvis inte, men HS 2022 omfattar en rad varor i många olika branscher. Därför är det viktigt att göra en utvärdering av din masterdata.

Vad händer om jag inte uppdaterar de varor som berörs?

Det är importörens ansvar att använda korrekt klassificering. Vid en kontroll är det viktigt att kunna ha en process och kunna visa hur klassificeringen har fastställts. Om dina varor har fel klassificering riskerar du straffavgifter och böter, utöver störningar i varuflödet.

Varför KGH?

Handels- och tullexpertis
Vi samarbetar med både företag och myndigheter. Det ger oss ett unikt perspektiv som hjälper våra kunder att optimera sin klassificering.

Erfarenhet av klassificering
Genom våra samarbeten med stora och medelstora företag i många olika branscher i Europa har vi skaffat oss en bred erfarenhet när det gäller frågor som rör handels tariffer och klassificering.

Komplett tjänsteutbud
KGH är en leverantör som kan sköta de flesta av dina tullbehov, från strategisk support till effektivisering av det löpande arbetet.

Omfattande kapacitet
KGH finns i hela Europa. Vi har mer än 1200 dedikerade medarbetare inom tull som gärna hjälper dig att med dina varor och produkter

Få en offert!

Follow