KGH Trade and Customs Digital Academy
Onlinestudier ger dig full flexibilitet och är både tids- och kostnadseffektiva.

Onlinestudier är ett bekvämt sätt att öka sin kunskap och kompetens. Du är då flexibel så att du kan utföra ditt normala arbete utan att behöva besöka föreläsningar eller seminarier, som ofta innebär resekostnader till annan ort och tid iväg från arbetet och hemmet. Arbeta dig igenom kursmaterialet i den takt och på den tid som passar dig bäst.

 

Grundläggande introduktion om tull

Om ditt arbete på något sätt relaterar till internationell handel är det viktigt att du förstår den kommersiella och lagstiftande miljön där du och din organisation arbetar.

Denna kurs syftar till att introducera dig till de grundläggande principerna för tullagstiftning och tullförfaranden. Oavsett om du är ny inom internationell handel eller försöker utföra en mer operativ roll inom område är detta kursen för dig. Medan våra mer avancerade kurser vill ge dig fördjupad kunskap i de olika ämnena, är denna kurs en introduktion för att få en allmän förståelse om grundläggande kunskaper om nyckelbegrepp, relevanta processer och terminologi.

Läs mer              Till webshop

 

European Customs Law Awareness Training program – ECLAT
Vårt ledande onlineprogram European Customs Law Awareness Training program (ECLAT) är det mest omfattande och innovativa utbildningsprogrammet av denna typ. Det omfattar på ett heltäckande sätt alla aspekter vad gäller EU:s tullagstiftning och -rutiner. Programmet använder sig av den senaste utbildningstekniken och baseras på läroplanerna på världens ledande tulluniversitet. Viktigast av allt är det erkänt i hela EU för att uppfylla kompetensnormer för AEO ändamål.

Woman's Hand log in to a e-learning screen


Tillgängliga kurser

Nedan ser du de 16 kurser som utgör hela ECLAT-programmet samt deras tillgänglighet. Man kan läsa varje kurs för sig eller genomgå hela programmet.

Kurserna tillhandahålls endast på engelska.

 

ECLATs avgifter och beräknade studietimmar per kurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrera dig för hela programmet här. För att anmäla sig till enskilda kurser klicka på ett eller flera av ämnena nedan.

 

 Till webshop