Förbättra verksamhetens effektivitet samt minimera kostnaderna och riskerna.

Med KGH:s ledande utbildningsprogram om EU:s tullagstiftning och -rutiner får du det mest omfattande utbildningsutbudet som finns. Det är flexibelt så att du kan välja att utbilda dig online i din egen takt, med schemalagda föreläsningar eller en kombination av båda.

Vårt flaggskeppsprogram ECLAT bildades och utvecklades i ett strategiskt partnerskap med Centre for Customs and Excise Studies (CCES) vid Charles Sturt University i Canberra Australia, är allmänt erkänt som världens ledande utbildningsplattform inom det högt specialiserade området för tull- och tvärvetenskap. gränsreglering. Vidare granskas och uppdateras våra program regelbundet för att säkerställa att de återspeglar samtida och framväxande frågor inom internationell handel och tull.

För att du ska kunna dra så stor nytta som möjligt av utbildningen skräddarsyr vi även program efter dina särskilda verksamhetskrav. Vi hjälper dig att utveckla kompetent personal som uppfyller kraven för godkänd ekonomisk aktör (AEO) samtidigt som risken för regelbrott minimeras.


Utbildningsprogram online

Onlinestudier ger dig full flexibilitet och är både tids- och kostnadseffektivt.

Onlinestudier är ett praktiskt sätt att öka sin kunskap och kompetens. Du är då flexibel så att du kan utföra ditt normala arbete utan att behöva besöka föreläsningar eller seminarier, som ofta innebär resekostnader till annan ort och tid iväg från arbetet och hemmet. Arbeta dig igenom kursmaterialet i den takt och på den tid som passar dig bäst.

Vårt ledande onlineprogram European Customs Law Awareness Training program (ECLAT) är det mest omfattande och innovativa utbildningsprogrammet av denna typ. Det omfattar på ett heltäckande sätt alla aspekter vad gäller EU:s tullagstiftning och -rutiner. Programmet använder sig av den senaste utbildningstekniken och baseras på läroplanerna på världens ledande tulluniversitet.

Vi erbjuder också certifierad utbildning genom UK Institute of Export and International Trade.

 

Onlineutbildning

 

Utbildningsprogram med föreläsningar
KGH har erbjudit kvalitetsutbildningar med föreläsningar i många år för att hjälpa sina kunder att öka sin efterlevnad, effektivitet och konkurrenskraft. Våra praktiska kurser erbjuder ett omfattande utbud av föreläsningar som leds av vårt kompetenta team av ledande europeiska experter.

Våra schemalagda kurser är öppna för alla deltagare, och särskilt skräddarsydda kurser erbjuds för att uppfylla våra kunders särskilda utbildningsbehov.

   

Utbildningsmetod

Vi använder oss av en beprövad LPA-utbildningsmetod för tullutbildning.

Lagstiftning
Detaljerade studier av den relevanta lagstiftningen

Principer
Omfattande behandling av de relevanta principerna

Applicering 
Övningar som testar deltagarens förståelse av ämnet för att den ska kunna visa sina kunskaper om hur de juridiska principerna appliceras i praktiken

Yrkesfakultet

KGH:s handels- och tullakademi stöds av ett oöverträffat team av kunniga yrkesutövare, lärare och akademiker, bland annat de ledande yrkesmänniskorna i branschen. Det handlar bland andra om Michael Lux, författaren av unionstullkodexen, välrenommerade tullakademiker som professor Wes Czyżowicz, ledande tullyrkesmänniskor som Vidar Gundersen samt den grundande WCO-chefen för Capacity Building Lars Karlsson.

Follow