Handels och tullutbildningar
Minimera kostnaderna och riskerna

Handels-och tullutbildning för att förbättra verksamhetens effektivitet samt minimera kostnaderna och riskerna.

Med KGH:s ledande utbildningsprogram om EU:s tullagstiftning och -rutiner får du det mest omfattande utbildningsutbudet som finns. Vilket inkluderar flexibiliteten att studera i eget tempo online.

Vårt flaggskeppsprogram ECLAT är allmänt erkänt som världens ledande utbildningsplattform inom det högt specialiserade området för tull- och tvärvetenskap. gränsreglering. Vidare granskas och uppdateras våra program regelbundet för att säkerställa att de återspeglar samtida och framväxande frågor inom internationell handel och tull.

För att du ska kunna dra så stor nytta som möjligt av utbildningen skräddarsyr vi även program efter dina särskilda verksamhetskrav. Vi hjälper dig att utveckla kompetent personal som uppfyller kraven för godkänd ekonomisk aktör (AEO) samtidigt som risken för regelbrott minimeras.


Utbildningsprogram online

Onlinestudier ger dig full flexibilitet och är både tids- och kostnadseffektivt.

Onlinestudier är ett praktiskt sätt att öka sin kunskap och kompetens. Du är då flexibel så att du kan utföra ditt normala arbete utan att behöva besöka föreläsningar eller seminarier, som ofta innebär resekostnader till annan ort och tid iväg från arbetet och hemmet. Arbeta dig igenom kursmaterialet i den takt och på den tid som passar dig bäst.

Vårt ledande onlineprogram European Customs Law Awareness Training program (ECLAT) är det mest omfattande och innovativa utbildningsprogrammet av denna typ. Det omfattar på ett heltäckande sätt alla aspekter vad gäller EU:s tullagstiftning och -rutiner. 

Vi erbjuder också certifierad utbildning genom UK Institute of Export and International Trade.

 

Onlineutbildning

 

Utbildningsmetod

Vi använder oss av en beprövad LPA-utbildningsmetod för tullutbildning.

Lagstiftning
Detaljerade studier av den relevanta lagstiftningen

Principer
Omfattande behandling av de relevanta principerna

Applicering 
Övningar som testar deltagarens förståelse av ämnet för att den ska kunna visa sina kunskaper om hur de juridiska principerna appliceras i praktiken

Yrkesfakultet

KGH:s handels- och tullakademi stöds av ett oöverträffat team av kunniga yrkesutövare, lärare och akademiker, bland annat de ledande yrkesmänniskorna i branschen. Det handlar bland andra om Michael Lux, författaren av unionstullkodexen, välrenommerade tullakademiker som professor Wes Czyżowicz, ledande tullyrkesmänniskor som Vidar Gundersen samt den grundande WCO-chefen för Capacity Building Lars Karlsson.

Follow