Spara tid och pengar samtidigt som du ökar kvaliteten med den senaste och mest avancerade lagerlösningen.

Vill du kunna undvika transitdokument för dina kunder? Vill du behålla dina kunder och skapa mervärde med en konkurrenskraftig, artikelbaserad tullagerlösning? Eller vill du bara ha den bästa lösningen för din verksamhet och behöver hjälp med att driftsätta den?

Utnyttja våra erfarenheter och resurser. KGH kan hjälpa dig att skapa det bästa och mest kostnadseffektiva tullagret för att uppnå maximal kvalitet, likviditet och besparingsnivå så snabbt som möjligt. Satsningen kräver dessutom minimal investering, och du är alltid garanterad bästa möjliga support. Lösningen bygger på vårt eget system Butterfly® 4 Customs Trade och är särskilt utvecklad för tullspecialister inom den nya tullkodexen för unionen (UCC).

Det ger dig följande:

  • ERP- integrering med hög automatiseringsnivå
  • Processer och verktyg med omfattande systemstöd
  • Väl integrerade tullavgifter tack vare tullräkning via EDI med automatisk kontroll, AEO-hanteringssystem och integrerat verktyg för egenkontroll
  • Global Connect ger dina kunder ett CMS-system (innehållshanteringssystem) så att de kan övervaka sina tulldeklarationer och sin tulldokumentation oavsett typ, land eller tullombud


Upptäck våra övriga tulltjänster och kontakta oss för att diskutera dina specifika behov.

Dela