Utnyttja ditt företags fulla potential med hjälp av våra rådgivningstjänster för tullhantering.

Ge ditt företag bättre förutsättningar med full tillgång till frihandelsavtal, AEO-certifikat (Authorised Economic Operator, Godkänd Ekonomisk Aktör) och mycket mer. Det här är områden som inte alltid tas i beaktande när företagets kommande riktning stakas ut, men de kan ha stor betydelse för utvecklingen. Våra rådgivningstjänster hjälper dig att identifiera och utnyttja oförutsedda möjligheter samt undvika risker.

Upptäck konsultationstjänsterna som kan vara till störst hjälp:


BREXIT Paket
Innan du vidtar åtgärder inför BREXIT bör du genomföra en analys och skapa en lämplig plan skräddarsydd efter just ditt företag.

Vi har utvecklat ett BREXIT-paket för att analysera handelsflöden och potentiella konsekvenser ur ett företagsperspektiv. KGH:s BREXIT-paket säljs till ett fast pris och innehåller en praktisk, personlig handlingsplan.

Du kan läsa mer i vår BREXIT-broschyr. Ladda ner broschyren


UCC Tulldiagnos
En hälsokontroll av din tullhantering inför EU:s nya tullagstiftning UCC. Diagnosen fokuserar på efterlevnad och bedömer hur väl din verksamhet överensstämmer med nuvarande lagstiftning, vilka tulltillstånd du för närvarande har samt deras roll och betydelse för din verksamhet. Den gör också en bedömning av ditt företags nuvarande tullkompetens och var i organisationen denna kunskap finns.

Ladda ned produktblad om tulldiagnos


Diagnostik och revisioner
En tulldiagnostik ger en översikt över hanteringen av ditt företags tullverksamhet. Du får reda på vad som görs bra och vad som kan förbättras eller måste ses över. Resultatet innehåller rekommendationer om vilka förbättringar du kan göra kopplat till efterlevnaden av gällande lagstiftning.  Om du vill fördjupa dig inom ett visst område erbjuder vi även att göra revisioner som kan ge dig insikter och skapa möjlighet att vidta korrigerande åtgärder inför en officiell tullrevision, utförd av Tullverket.


AEO-certifiering

Ett AEO-certifikat kan förbättra dina affärsresultat avsevärt tack vare ökad trovärdighet och mer kostnadseffektiv tullhantering. Med våra ingående kunskaper om AEO-certifieringsprocessen och omfattande erfarenhet av att hjälpa andra företag runt om i Europa kan vi anpassa våra tjänster till dina behov – från att analysera potentialen och stötta dig under implementeringen till att upprätthålla certifieringen under de kommande åren.

Ladda ned dokument om AEO-certifiering


Tulltillstånd och rutiner (Customs Permits and Routines, CPR)

Med rätt tulltillstånd kan du utnyttja särskilda tullregler och möjligheter till frihandel. I kombination med väldokumenterade rutiner medför dessa tillstånd korrekt, kostnadseffektiv och smidig hantering. KGH hjälper dig att fastställa vilka tillstånd du behöver, sköter ansökningsprocessen och hjälper dig att dokumentera rutinerna. Vi hjälper dig dessutom att hantera förfrågningar från tullmyndigheterna. Allt för att säkerställa att ansökningarna hanteras korrekt och att dina tillstånd finns på plats när de behövs.


Klassificering

Med rätt varuklassificering kan du minska kostnaderna markant, samtidigt som riskhanteringen förbättras. Felaktig klassificering kan leda till för höga tullavgifter, eller kraftiga böter. KGH hjälper dig att granska varukoderna (t.ex. HS-, taric-, tariff- eller tullnummer) i befintliga artikelregister, rekommenderar korrekta varukoder för nya artiklar samt assisterar vid ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB). Vi kan även erbjuda skräddarsydd utbildning i era egna lokaler för att förbättra ert interna klassificeringsarbete.


Ursprung och frihandel

Om du vet vilka frihandelsavtal som finns och hur du utnyttjar dem kan det skapa mängder av fördelar som ökar din konkurrenskraft. När du importerar medför reducerade tullavgifter nya möjligheter att identifiera potentiella leverantörs-, pris- och vinstmarginaler. Samtidigt leder korrekt ursprungsdokumentation till starkare kundrelationer och lägre risker när du exporterar. KGH hjälper dig att identifiera och utvärdera frihandelsmöjligheter och ger dig rådgivning kring ursprungsberäkning och -dokumentation. Vi kan även erbjuda skräddarsydd utbildning i era egna lokaler för att effektivisera ert arbete med ursprung och frihandel.


Utredning

Känner du till alla de handelsfördelar som djupare inblick i frihandelsavtal, tullagstiftning och andra områden relaterade till internationell handel kan ge? Bland dessa kan nämnas fördelar vid upphandling, betalning av tullavgifter samt hantering av efterlevnad. Vet du exakt vad som behöver göras om du eller någon annan hittar fel eller frågetecken i er tullhantering? Hur stort är problemet, hur ska det lösas och hur implementerar ni rekommendationerna? Som objektiv och oberoende utredare kan vi granska din nuvarande situation och föreslå lämpliga lösningar för hur ni kan gå vidare, oavsett om det handlar om förebyggande hjälp med affärsplaneringen eller en incident som redan har inträffat.


Support

För många skapar tullhantering och dess påverkan på handeln och den dagliga verksamheten ständigt nya frågor. Med vårt supportavtal har du direkttillgång till personlig support från ett eget dedikerat team av experter. Tack vare vårt samarbete med tullmyndigheterna och vår närvaro vid olika tull- och handelsforum är vi inte bara uppdaterade inom den senaste utvecklingen, vi är också med och utformar framtidens lagstiftning. Allt för att kunna ge våra kunder bästa möjliga stöd.


Om du vill veta mer om KGH Consulting och våra tjänster är du välkommen att kontakta oss på consulting@kghcustoms.com.

Dela