TRANSIT Reducera ledtider och transportera dina varor fritt över gränser med hjälp av transitförfaranden

Med ett transitförfarande betalar du inte tull och andra avgifter vid varje gränspassage utan vid slutdestination i samband med tullklareringen, vilket förenklar din adminstration och kassaflöde.

Kontakta mig

Resultat du kan förvänta dig:

Kortare ledtider vid gränsöverskridande transport
Vi har många år av erfarenhet som tullombud och kan bistå med klarering av transiteringsdokument.

En effektiv logistikkedja utan avbrott
Genom att hantera dina transiteringar tillsammans med din export och import säkerställer vi att dessa tjänster synkroniseras, vilket ger en smidig och korrekt in- och utförselprocess

Inga onödiga tull- eller andra avgifter
När en supply chain omfattar flera länder eller tullområden kan vi hjälpa dig med en transitering för att undvika onödiga tullavgifter, moms och andra eventuella skatter.

Förbättrad riskhantering
Vi erbjuder dig en samlad kontakt, omfattande erfarenhet inom tullhantering och förenklade procedurer för att undvika risken för skadestånd och straffavgifter.

Mowi Markets Norway AS använder KGH som huvudleverantör av tullhantering inom EU. KGH är vår rådgivare inom transitfrågor. Tillgänglighet, pris, kvalitet och service är de viktigaste anledningarna till att vi har valt KGH som långsiktig samarbetspartner. KGH erbjuder idag tullhantering vid alla gränser som Mowi Markets Norway AS passerar på sin väg till EU. KGH tar hand om alla våra viktiga tullfrågor och de är mycket professionella i sin kontakt med tullmyndigheterna.

Ivar Raugstad

Logistics Director,

Mowi Markets Norway AS

Tjänster du får:

Transportera dina varor fritt över gränser och genom länder med hjälp av transitförfaranden.

Smidig hantering

KGH säkerställer att dina transiteringshandlingar är korrekta, såväl vid start som vid ankomst. Det gör att dina varor kan transporteras mer effektivt genom olika tullområden.

Uppstart av transitförfaranden

KGH ombesörjer korrekt start av transit. Om vi också hanterar din exportklarering kommer dessa tjänster synkroniseras, vilket säkerställer en effektiv och smidig utförselprocess.

Meddelande om transitankomst vid destination

Våra erfarenheter och kunskaper bidrar till korrekt avslut av transit och om vi också hanterar din importklarering kommer dessa tjänster synkroniseras. Det säkerställer en effektiv och smidig införselprocess.

Transitgarantier

Med våra transitgarantier ställer vi nödvändig säkerhet i samband med tull och andra importavgifter relaterade till importen samt avgifter under hela transiteringen.

Kontakta mig

Relaterande tjänster:

EXPORT

Snabb och effektiv tullklarering för export av dina varor.

IMPORT

Effektiv tullklarering för att snabbt få tillgång till dina varor.

CUSTOMS CONTROL TOWER

Centraliserad lösning för översikt av tullflöden samt visibilitet av tulldata.

Varför KGH?

Expertis och erfarenhet inom handel och tull
I över 50 år har vår organisation fokuserat på gränsöverskridande handel. Med djupgående kunskaper inom internationell handel och tull skapar vi lösningar som ger dig ett konkreta resultat.

Ett brett tjänsteutbud
KGH har ett brett tjänsteutbud som tillgodoser dina tullbehov. Förutom diverse tjänster inom tullklarering erbjuder vi också ett brett utbud av konsulttjänster och digitala lösningar som kan förbättra din tullhantering.

Omfattande kapacitet
KGH finns i hela Europa. Vi har över 1 200 medarbetare som är specialiserade på tullfrågor och dedikerade att hjälpa dig.

Global närvaro med lokal know-how
Med en paneuropeisk närvaro som en del av Maersk Customs Services, kan KGH erbjuda en samlad kontakt med lokal know-how.

Follow