TRACES deklaration Importera djur- och växtprodukter säkert till EU

Deklarationstjänsten KGH TRACES säkerställer ett effektivt varuflöde till och inom EU/EES området. Vi fungerar som din enda kontaktpunkt och ger dig en sömlös upplevelse och en effektiv hantering av hela tullklareringsprocessen vid import.

Få en offert!

Fördelar för dig:

Smidiga gränsövergångar
Genom att hantera dina TRACES- och importdeklarationer säkrar vi ditt varuflöde. Vår översikt över hela tullprocessen gör att vi kan agera snabbt, korrekt och effektivt.

Förbättrad compliance och riskreducering
KGH:s erfarna medarbetare hjälper dig att undvika kostsamma böter och oplanerade störningar i din supply chain genom att se till att dina handlingar (till exempel privata intyg) är korrekt ifyllda och tillgängliga i god tid

Problemfri tjänst med en enda kontaktpunkt
Genom att låta oss ta hand om dina TRACES-deklarationer får du en smidig upplevelse utan att behöva investera i utbildning av din personal.

Vad är TRACES?

TRACES (TRAde Control and Expert System) är Europeiska kommissionens webbplattform för sanitär och fytosanitär certifiering som krävs vid import av djur, animaliska produkter, livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung samt växter till Europeiska unionen/EES-området, vid handel inom EU samt vid export från EU av djur och vissa animaliska produkter.

Huvudsyftet med TRACES är att tillhandahålla ett gemensamt verktyg som underlättar kommunikationen mellan den som anmäler och veterinärmyndigheter om TRACES-ansökningar vid alla införselpunkter till EU/EES-området.

Systemet underlättar utbyte av data, information och handlingar mellan involverade handelspartner och kontrollmyndigheter, vilket förenklar och påskyndar de administrativa procedurerna.

Till FAQ

Du får följande tjänster:

Anmälningstjänsten KGH TRACES utförs parallellt med dina importdeklarationer och omfattar alla handlingar som krävs för att dina varor ska nå destinationen i EU utan krångel och förseningar.

Fyll i dina sanitära och fytosanitära intyg i TRACES via KGH:s egna konto

Så snart gränskontrollmyndigheterna har granskat sändningen och de gemensamma hälsodokumenten för införsel (CHED) vid gränsen kommer vi att se valideringen i systemet och gå vidare med importdeklarationen.

Hantering av tullklarering vid import och TRACES-anmälan

Vi tar hand om hela din tullklarering och hjälper dig även med tilläggstjänster som att fylla i och övervaka dina gemensamma hälsodokument för införsel (CHED) i TRACES-systemet.

Kommunikation med myndigheter

Vi hanterar all kommunikation med myndigheter och ser till att korrekt information är tillgänglig på rätt plats och i rätt tid för att förbygga problem innan de uppstår.

Kontroll över hela tullprocessen

Med kontor och kapacitet både inom och utanför EU är KGH bäst lämpade att effektivt hantera alla tullkrav och kontrollera hela importproceduren för sina kunder.

Utforska digitala möjligheter

Vi kan bli din enda kontaktpunkt och ge dig full översikt över tullklareringsprocessen. Vi har kapacitet att automatisera dataflöden för att skapa smidigare processer och minska risken för felaktigheter.

Kontakta mig

Relaterade tjänster:

SUPPLY CHAIN STRATEGI

KGH kan tillsammans med Maersk hjälpa dig att genomgående optimera din supply chain prestanda, från början till slut.

INKÖPSMODELL

Låt oss hjälpa dig att ompröva din inköpsstrategi för att vinna konkurrensfördelar och optimera kostnaden för sålda varor.

AUTOMATISERING

Utnyttja KGH:s digitala kapacitet för att förbättra effektiviteten i dina processer ytterligare.

VARUKODER 2022

KGH kan hjälpa dig att anpassa verksamheten till de nya varukoder som börjar gälla år 2022, för att säkerställa ett effektivt varuflöde och fullständig compliance efter uppdateringen.

 

Vill du veta mer?

FAQ

Vad används TRACES till?

TRACES är Europeiska kommissionens webbplattform för de sanitära och fytosanitära intyg som krävs vid import av djur, animaliska produkter, livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung samt växter till Europeiska unionen, vid handel inom EU samt vid EU-exporter av djur och vissa animaliska produkter.

Källa: https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en 

Vem behöver använda TRACES?

Enligt EU:s lagstiftning måste sändningar med djur, animaliska produkter, vissa livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung samt merparten av alla växter åtföljas av officiella certifikat som intygar att de tillämpliga kraven uppfylls.

Källa: https://ec.europa.eu/food/animals/traces/how-does-traces-work_en. Här kan du läsa mer om hur TRACES fungerar.

Vilka varor omfattas?

  • Produkter av animaliskt ursprung (POAO)
  • Animaliska biprodukter (ABP)
  • Högrisklivsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung (HRFNAO)
  • Växter och växtbaserade produkter
  • Sammansatta produkter
  • Avelsmaterial

Vilka konsekvenser får det om jag inte lämnar in en TRACES-anmälan?

Antingen kvarhålls varorna vid EU:s gräns eller så måste föraren återvända till platsen för införsel till EU.

Hur vet jag om mina produkter måste TRACES-anmälas?

Hör av dig till våra engagerade rådgivare som kan hjälpa dig att se över dina varukoder och hur TRACES kan påverka din verksamhet.

Jag är brittisk exportör. Vad jag har för skyldigheter när det gäller TRACES?

Som exportör har du inga skyldigheter när det gäller TRACES, men TRACES-anmälningar kan inte göras utan korrekta sanitära eller fytosanitära intyg, vilka du ansvarar för.

Jag är importör i EU/EES. Vad jag har för skyldigheter när det gäller TRACES?

Du måste skaffa det sanitära eller fytosanitära intyg som krävs för dina varor och fylla i det i TRACES-systemet före transporten, så att gränskontrollmyndigheterna kan validera de gemensamma hälsodokumenten för införsel, Health Entry Documents (CHED).

Måste företaget ha sitt säte i EU/vara ett EU-företag (ha ett EORI-nummer i EU) för att kunna skapa ett TRACES-konto?

Om du bor i EU behöver du ett EORI-nummer, men detta kan KGH ordna åt dig. Om ditt företag inte har sitt säte i EU ska du följa lokala lagar och regler när du registrerar dig.

Om du har ett norskt företag kan du använda TRACES med ditt norska företagsnummer och du behöver därför inte något EORI-nummer.

Varför KGH?

Erfarenhet från sanitära och fytosanitära importer och exporter
Vi har koll på aktuell tullagstiftning och relaterade krav samt erfarenhet från att utveckla lösningar för kunder med olika behov.

Kontor i och utanför EU
Vi har översikt över hela tullprocessen och kan fungera som mellanhand mellan exportör, importör och gränskontrollmyndighet för att förebygga problem som kan uppstå, till exempel handlingar som inte stämmer överens.

TRACES-användare
KGH använder redan TRACES och kan ta hand om dina TRACES-anmälningar inom den utsatta tidsramen.

Automatiserade processer
KGH:s satsning på en högre digitaliseringsnivå har gett oss erfarenhet av att automatisera tullprocedurer. Därför kan vi kan hjälpa dig att optimera dina dataflöden för att minska den manuella hanteringen.

Professionell kapacitet
KGH har 1 200 välutbildade och erfaren personal inom tull som gärna hjälper dig.

Få en offert!

Follow