IMPORT Effektiv tullklarering för att snabbt få tillgång till dina varor

Import av varor omfattas av en mängd komplicerade tullbestämmelser. En tullexpert kan hjälpa dig att säkerställa effektiv klarering, vilket ger en snabb och förutsägbar supply chain.

Kontakta mig

Resultat du kan förvänta dig:

Snabb tillgång till dina importerade varor
Vi optimerar hantering av import för att säkerställa att varor anländer till sina destinationer snabbt och säkert.

Korrekta  importdeklarationer
Vi erbjuder kvalitetssäkrade importprocesser med möjlighet till importkontroll efter behov för förbättrad riskhantering och säkerställa compliance.

Korrekt klassificering ligger till grund för att optimalisera dina tullavgifter
Det är viktigt att använda korrekta varukoder i all gränsöverskridande handel. Vi hjälper dig med klassificering för att undvika onödiga tullavgifter, förseningar eller till och med böter.

Skräddarsydda lösningar som uppfyller dina behov
Med 1 200 erfarna medarbetare i hela Europa får du tillgång till både den kapacitet och den kompetens som krävs för att skapa effektiva lösningar för dig, både idag och i framtiden.

 

 

KGH är din enda kontaktpunkt och ser till att du får kontroll över tullrelaterade processer med standardiserade procedurer. På så sätt garanterar vi önskad riskminimering.

Roland Truntschnig

Customs Manager,

RHI Magnesita

Tjänster du får:

KGH hjälper dig med importdeklarationer och bidrar till en snabb och förutsebar supply chain. Som en del av Maersk Customs Services hjälper vi dig med att hantera tull globalt. När du samarbetar med oss kan du använda den kapacitet du behöver, allt eftersom behoven förändras.

Smidig hantering av dina importdeklarationer

Med flexibla öppettider (dygnet runt på vissa platser) och möjligheten att antingen göra importdeklarationen i KGH:s egna tullsystem eller i ditt system, säkerställer vi smidig hantering av dina dokument. Vi ser till att alla tullrelaterade uppgifter är validerade i samband med att tulldeklarationen skickas till tullmyndigheten och att alla dokument är tillgängliga för dig efter avslutat ärende. När tullklareringen är avslutad får du meddelande om slutgiltig taxering, och varorna finns tillgängliga för dig.

Professionell service gällande import

Vi bistår med precis det du behöver, allt från klassificering av importerade varor eller undersökning av tillstånd till genomgång av förenklingar och beräkningar av tullvärde.

Automatisering och digitalisering av tullprocesser

Vi hjälper till att definiera och implementera lösningar som automatiserar dataflöden mellan dina system och KGH. Automatiserade processer och våra digitala lösningar ökar effektiviteten, minskar den manuella arbetsbördan och förbättrar datakvaliteten.

Särskilda tullförfaranden

Vi hanterar alla vanliga tullförfaranden från ordinarie import till särskilda tullförfaranden, som återexport av returvaror, aktiv förädling av varor som du importerar tillfälligt för bearbetning och senare i retur.

Kontakt med myndigheter för att undvika förseningar

Vi reder ut frågor och håller kontakten med tullmyndigheter i berörda länder för att undvika onödiga förseningar vid gränserna eller vid varuklarering.

Kontakta mig

Relaterade tjänster:

EXPORT

Effektiv och smidig tullklarering för export av dina varor

TRANSIT

Transportera dina varor fritt över gränserna och få kortare ledtider med hjälp av transitförfaranden.

CUSTOMS CONTROL TOWER

Centraliserad lösning för översikt över tullflöden samt visibilitet och tulldata.

Varför KGH?

Expertis och erfarenhet inom handel och tull
I över 50 år har vår organisation fokuserat på gränsöverskridande handel. Med djupgående kunskaper inom internationell handel och tull skapar vi lösningar som ger dig ett konkreta resultat.

Ett brett tjänsteutbud
KGH har ett brett tjänsteutbud som tillgodoser dina tullbehov. Förutom diverse tjänster inom tullklarering erbjuder vi också ett brett utbud av konsulttjänster och digitala lösningar som kan förbättra din tullhantering.

Omfattande kapacitet
KGH finns i hela Europa. Vi har över 1 200 medarbetare som är specialiserade på tullfrågor och dedikerade att hjälpa dig.

Global närvaro med lokal know-how
Med en paneuropeisk närvaro som en del av Maersk Customs Services, kan KGH erbjuda en samlad kontakt med lokal know-how.

Follow