EXPORT Effektiv och smidig tullklarering för export av dina varor

Snabbhet, pålitlighet och framförallt compliance av tullbestämmelser är avgörande för att hålla kunderna nöjda och säkerställa smidiga processer. Låt KGH hjälpa dig att effektivisera och trygga dina varuflöden!

Kontakta mig

Resultat du kan förvänta dig:

Pålitliga tullprocesser för effektiv klarering
Våra experter ser till att förenkla din tullhantering så mycket som möjligt och att effektivisera klareringen genom smidig dokumenthantering.

Compliance i förhållande till tullbestämmelser
Vi erbjuder kvalitetssäkrad export och säkerställer att exportklareringen följer aktuella tullbestämmelser (t.ex. exportkontroll, screening).

Rätt varuklassificering
Det är viktigt att använda korrekta varukoder i all gränsöverskridande handel. Alla varor har specifika varukoder som ligger till grund för bland annat tullsats, avgifter, bestämmelser och statistik. Här kan vi bistå.

Skräddarsydda lösningar som uppfyller dina behov
Med 1 200 erfarna medarbetare i hela Europa får du tillgång till både den kapacitet och den kompetens som krävs för att skapa effektiva lösningar för dig, både idag och i framtiden.

Jag vill att alla leverantörer ska prestera på Champions League-nivå. Som jag ser det är KGH en stark spelare.

Erik Pesch

CFO,

Hilverda De Boer

Tjänster du får:

KGH utarbetar de bästa processerna för att effektivt hantera dina deklarationer enligt överensstämmande regler och löser eventuella problem så att dina varor snabbt kan komma vidare.

Som en del av Maersk Customs Services är vi alltid redo att hjälpa dig med att hantera tull globalt.

Smidig hantering av dina tulldeklarationer

Med flexibla öppettider (dygnet runt på vissa platser) och möjligheten att antingen göra exportdeklarationen i KGH:s egna tullsystem eller i ditt eget system, säkerställer vi smidig hantering av dina dokument. Vi ser till att alla tullrelaterade uppgifter är validerade i samband med att tulldeklarationen skickas till tullmyndigheten och att alla dokument är tillgängliga för dig efter avslutat ärende

Ett dedikerat team till din tjänst

För att säkerställa effektiv hantering kommer ett dedikerat team som är väl insatt i ditt företag och har bra tullkunskap stå till din tjänst. Det underlättar kommunikationen och bidrar till en smidig klareringsprocess.

Professionell och komplett service gällande din export

Vi bistår med precis det som krävs, allt från klassificering av varor till export, screening, till förberedelse av varucertifikat/hantering av ursprungsbevis (t.ex. A.TR, EUR1, EUR-MED).

Automatisering och digitalisering av tullprocesser

Vi hjälper till att definiera och implementera lösningar som automatiserar dataflöden mellan dina system och KGH. Automatiserade processer och våra digitala lösningar ökar effektiviteten, minskar den manuella arbetsbördan och förbättrar datakvaliteten.

Särskilda tullförfaranden

Vi hanterar alla vanliga tullförfaranden från ordinär export till särskilda förfaranden, som återexport av returvaror, utgående hantering av varor som du exporterar tillfälligt för hantering och senare återimport etc.

Kontakt med myndigheter för att undvika förseningar

Vi reder ut frågor och håller kontakten med tullmyndigheter i berörda länder för att undvika onödiga förseningar vid gränserna eller vid varuklarering.

Kontakta mig

Relaterande tjänster:

TRANSIT

Reducera ledtider och transportera dina varor fritt över gränserna med hjälp av transitförfaranden

IMPORT

Effektiv tullklarering säkerställer snabb tillgång till dina varor

CUSTOMS CONTROL TOWER

Centraliserad lösning för översikt över tullflöden samt visibilitet av tulldata

Varför KGH?

Expertis och erfarenhet inom handel och tull
I över 50 år har vår organisation fokuserat på gränsöverskridande handel. Med djupgående kunskaper inom internationell handel och tull skapar vi lösningar som ger dig ett konkreta resultat.

Ett brett tjänsteutbud
KGH har ett brett tjänsteutbud som tillgodoser dina tullbehov. Förutom diverse tjänster inom tullklarering erbjuder vi också ett brett utbud av konsulttjänster och digitala lösningar som kan förbättra din tullhantering.

Omfattande kapacitet
KGH finns i hela Europa. Vi har över 1 200 medarbetare som är specialiserade på tullfrågor och dedikerade att hjälpa dig.

Global närvaro med lokalt know-how
Med en paneuropeisk närvaro som en del av Maersk Customs Services, kan KGH erbjuda en samlad kontakt med lokal know-how.

Follow