Tulldeklarationer
Undvik stopp och minska riskerna i din supply chain

KGH har lång erfarenhet som tullombud och av alla typer av deklarationer. Den erfarenheten gör din vardag enklare. Vår närvaro över hela Europa och vårt globala nätverk ger dig en enda kontaktpunkt för din tullhantering. Det ger optimerade handelsfördelar och reducerar riskerna i samband med tull.

Resultat du kan förvänta dig

 • Mer förutsägbara godsflöden. Hur välplanerade dina supply chains än är så kan det alltid uppstå oförutsedda problem. Genom att finnas på plats vid de stora gränsövergångarna och hamnarna i Europa löser vi dina problem och ser till att din supply chain förblir förutsägbar och obruten.
 • Bättre kontroll och riskreducering. Vår integrerade risk-och kvalitetskontroll säkerställer kvalitén på den data som används för deklarationer och intrastat
 • Effektivare och flexiblare verksamhet. Vi arbetar tillsammans med dig för att se till att hållbara och skalbara processer samt rätt teknik och integrationer används för att säkra största möjliga effektivitet och flexibilitet
 • Bättre likviditet. Genom att integrera finansiella tjänster med deklarationer kan du dra fördel av lösningar som kräver minimal likviditet

Våra tjänster:

Import- och exporttjänster

Förenklad tullhantering för ankommande och utgående gods
Oavsett om du köper, säljer, hyr eller bearbetar varor internationellt kan KGH hjälpa till med rätt dokumentation, processer, förfaranden och förenklingar för din supply chain. Effektivisera dataflödet genom att samla, strukturera och kvalitetskontrollera informationen, samtidigt som vi samarbetar för att klassificera ditt gods på rätt sätt. Vår högsta prioritet är att vara uppdaterade på frihandelsavtal, licenser, kvoter och eventuella restriktioner som kan påverka dina tullärenden. Fördelarna ger korrekt tullvärde, vilket genererar rätt tullavgifter, moms och eventuella skatter.

Din information är viktig för oss. Därför ingår hantering och lagring av nödvändig information i tjänsten. För bättre förutsägbarhet i din supply chain erbjuder vi support på plats och budtjänster vid större hamnar och gränsövergångar.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Enklare exporthantering
 • Att kvalitetssäkra export och import
 • Rätt varuklassificering
 • Beräkning av tull, moms och eventuella skatter
 • Smidig hantering av deklarationsdokumentation
 • Kontakt med tullmyndigheter i aktuella länder
KGH är snabba och effektiva till en rimlig kostnad

Sondre Ressem

Logistics Director/COO,

Hitachi Power Tools Norway AS

Transit

Flytta dina varor mer fritt över gränserna med enklare hantering

När en supply chain omfattar flera länder eller tullunioner kan vi hjälpa dig med transitdokument för att undvika onödiga tullavgifter, moms och andra eventuella skatter. Vi har lång erfarenhet av att arbeta som tullombud och har därför den kompetens och de tillstånd som krävs för att fungera som din kontaktpunkt för förenklad hantering. Vi ger dig en effektiv och obruten supply chain utan risk för straffavgifter.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Garantier för tull, moms och eventuella andra skatter
 • Transit för varor inom och utanför EU
 • Dokumentation mellan tullkontor (avgång och ankomst)

Intrastat

Som enda kontaktpunkt med sömlösa och standardiserade processer för hanteringen av dina rapporter förenklar vi statistikrapporteringen för din internationella handel. KGH hjälper dig att samla in, sammanställa och rapportera all nödvändig information till Intrastat för varor som transporteras mellan medlemsstater inom EU.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Effektiva processer för att rapportera både Intrastat Dispatch och Intrastat Arrival
 • Sammanställning av din Intrastat-information
 • Elektroniskt informationsutbyte med relevanta myndigheter

Extratjänster

Finansiella tjänster

För att förbättra ert kassaflöde, minska betalningsadministrationen och stärka den finansiella kapaciteten och flexibiliteten kan vi hjälpa till med förskottsbetalningar eller garantier för moms, skatter och avgifter.

EDI-integrering

Vi samarbetar med ditt IT-team kring EDI-integrering för att dina tullprocessdata ska kunna hanteras så effektivt och noggrant som möjligt. Vi har tullteam som är specialiserade på att hantera EDI-flöden för att säkerställa att dina deklarationer bearbetas snabbt.

Vad skiljer oss från andra?

 • I vårt tjänsteutbud ryms alla områden inom handel och tull, vilket innebär att du får en kontakt för all din handel- och tullhantering
 • Våra tjänster hanteras på ett övergripande sätt, vilket innebär att du får tillgång till mycket kompetenta rådgivare som ser helheten i verksamheten ur alla synvinklar
 • Vi fokuserar på just din verksamhet och dina behov. KGH:s avdelningar är specialiserade inom olika verksamhetssegment för att kunna anpassa stödet till just din verksamhet.

Follow