My Customs Desk
Förutsägbar tullsupport för optimerade tullprocesser

MyCustomsDesk är den enda kontaktpunkt du behöver för en smidig tullhantering. Oavsett om du har en specifik fråga eller mer övergripande fundering kan rådgivarna på MyCustomsDesk ge dig råd och vägledning om lämplig lösning.

Resultat du kan förvänta dig:

 • Förbättrad tullhantering. MyCustomsDesk visar på outnyttjade möjligheter och enklare legal efterlevnad.
 • Skatteoptimering genom bättre tillämpning av frihandelsavtal, ursprungsbevisning och klassificering samt tullösningar och förfaranden.
 • Verksamhetsbesparingar tack vare lägre hanteringskostnader, förbättrade processer och högre kvalitet.

Tjänster du får

Syftet med MyCustomsDesk är att förenkla tullhanteringen och förbättra din tullkompetens.

Tjänsten ger dig tillgång till tullexpertis som hjälper dig med efterforskningar, lösningar och råd. Genom regelbundet samarbete lär rådgivarna känna din verksamhet och dina behov av skräddarsydda lösningar. Genom bättre förståelse och stöd i beslutsfattandet kan du identifiera möjliga åtgärder och fatta välgrundade beslut som förbättrar tullhanteringen.

MyCustomsDesk bidrar till din verksamhet genom bättre effektivitet i din handel-och tullhantering, inklusive mindre behov av legal övervakning av tullhanteringen.

Några nyckelfunktioner:

 • En enda kontakt för alla dina tullhanteringsfrågor.
 • Engagerade experter som bara arbetar med förutsägbar tullhantering.
 • Komplexa tullförordningar och problem förvandlas till konkreta råd och åtgärder som är anpassade till din verksamhet.

Varför KGH?

 • Vi har kunder från alla branscher som arbetar med internationell handel, vilket ger oss en unik position när det gäller att se samband, lösningar och trender för tullhanteringen.
 • På KGH är vi vana vid omfattande komplexitet och vet hur vi ska hantera den i en internationell affärsmiljö.
 • Våra experter är vana vid att hantera alla typer av tullärenden, både i och utanför EU.
 • KGH deltar aktivt i olika forum där kommande lagstiftning diskuteras.
 • KGH är en oberoende tullaktör med tillgång till ett internationellt nätverk av specialister.

Follow