Customs Control Tower
Centraliserad lösning för översikt av tullflöden samt visibilitet av tulldata

Customs Control Tower (CCT) ger dig en helhetsbild av din tullhantering. Få koll på leverantörer, flöden, dokument och data på ett ställe. Du får även tillgång till KGHs samlade kunskap inom tull – och kan dra nytta av de fördelar KGH kan tillföra din verksamhet.

Resultat du kan förvänta dig

 • Bättre kontroll av dina tullprocesser ger förbättrade ekonomiska och driftsmässiga resultat i din verksamhet
 • Lägre driftskostnader genom smartare arbetsprocesser och djupare förståelse för dina totala tullkostnader
 • Effektivare arbetsprocesser, enklare kommunikation och smidigare tillgång till den information du behöver när du behöver den
 • Optimering av tullavgifterna: CCT hjälper dig utveckla dina inköpsstrategier samt stärker din förmåga att nyttja bästa möjliga tullösningar
 • Rätt och korrekt efterlevnad av lagar och regler: CCT håller alltid koll på framtida ändringar i lagstiftningen och vilka följderna blir. CCT hjälper dig samtidigt att upptäcka och åtgärda fel i tid

 

De tjänster du får

Customs Control Tower blir din centrala kontaktpunkt. Du behöver inte längre lägga tid och resurser på att hantera en mängd externa och interna kontakter. CCT omvandlar komplex kommunikation och komplexa flöden till effektiva processer som också ger dig bra beslutsunderlag för att utveckla din tullhantering.

Genom vår lösning får du överblick, transparens, enkel tillgång till nyckeldata, och möjligheter att analysera kostnader och annan data på ett helt nytt sätt. CCT stödjer, samordnar och organiserar din tullhantering, fakturahantering, rapportering och analys på ett ställe. Programvaran CTDS Customs Process Governance, som är en integrerad del av lösningen, ger omfattande analys- och rapporteringsmöjligheter. Nyckelfunktionerna är:

 • En enda kontakt för att hantera allt inom tull
 • Alla tulldata samlat på ett ställe
 • Fullständig kontroll över dataflödet och hanteringen för optimerad tullhantering
 • Kvalitetssäkring av processer och data
 • Alltid uppdaterad och i enlighet med nya lagkrav

 

Varför KGH?

 • Lång erfarenhet och djup kunskap av att utveckla och implementera effektiva, centrala tullhanteringslösningar hos företag och organisationer
 • Omfattande erfarenhet av att arbeta med globala multinationella företag i alla branscher
 • Heltäckande tjänsteportfölj som täcker samtliga utmaningar inom tullområdet
 • Som en del av Maersk Customs Services hjälper vi dig med att hantera tull globalt
 • Avgörande förmåga att hantera och förenkla komplexa processer

Follow