Löneadministration
Effektivisera verksamheten enligt gällande bestämmelser

KGH kan även sköta löneadministrationen för att ge ytterligare stöd till verksamheten. Det innebär att du exempelvis inte behöver ha lika stor koll på kollektivavtal och lagstiftning som förändras. Du behöver inte heller tänka på extrapersonal på löneavdelningen för att täcka upp vid ledigheter eller sjukfrånvaro. KGH kan även hantera rapporteringen till behöriga myndigheter och bistå med hjälp i arbetsrättsliga frågor.

 

Vi kan hjälpa dig med följande:

  • Bearbetning, utbetalning och rapportering av löner för alla sektorer
  • Förberedelse av reseräkningar, nationellt och internationellt
  • Semesterhantering
  • Förmånsberäkningar, årsrapporter och rapportering
  • Tidsrapportering

Follow