Företagsetablering och momsregistrering
Support för snabb etablering på nya marknader

KGH kan bidra med stöd på flera sätt för att minska ledtiderna samtidigt som vi ser till att du följer alla regler som gäller när du vill expandera till nya länder. Vi hjälper dig med bedömningen av olika möjligheter och ansvarar vid behov även för det praktiska runt omkring.

Vi kan hjälpa dig med följande:

  • Etableringsbedömning
  • Analyser av rättsliga strukturer och momsstrukturer
  • Registrering av företag och filial
  • Momsregistrering
  • Löne- och medarbetarregistrering
  • Genomförande av registrering för företag och filial
  • Fastställande av arbetsgivaravgifter
  • Skatteregistrering
  • Försäkrings- och pensionsprinciper

Follow