Bokföring och månadsavstämningar
Effektiv hantering av dina bokföringsbehov som uppfyller kraven

När det är dags att etablera företaget på nya marknader är bokföringen avgörande för att allt ska bli rätt från början. KGH har de resurser och den kunskap som krävs för en effektiv uppstart och en daglig verksamhet som uppfyller gällande bestämmelser. Vi kan tillhandahålla en komplett tjänst som innefattar kontakt med myndigheter, inlämning av deklaration och periodiska sammanställningar, så att du kan fokusera helt och hållet på kärnverksamheten.

 

Vi kan hjälpa dig med följande:

  • Regelbunden bokföring för företaget
  • Regelbunden sammanställning av konton
  • Kompletterande rapporter och analyser av nyckeltal till balansräkningar och resultaträkningar enligt behov
  • Hantering av kontakten med lokala myndigheter, även genom fullmakt

Follow