Årsbokslut och rapporter
Vi kan hjälpa dig med hela processen tills allt är klart och undertecknat

När budgetårets slut närmar sig vet alla som arbetar med bokföring att de har mycket arbete framför sig. Vi ger dig stöd under hela processen. Dokument som rör särskilda rapporter analyseras och registreras. Om företaget har en revisor tillhandahåller vi komplett dokumentation som grund för revisionen. Dessutom hjälper vi dig att analysera resultaten och ger dig råd kring vad som kan lyfta din verksamhet ytterligare. Som auktoriserad bokföringskonsult kan vi också hjälpa dig att förbereda och lämna in din årsredovisning inklusive de noter och nyckeltal som krävs.

Vi kan hjälpa dig med följande:

  • Bokslut för aktiebolag, filialer, kommanditbolag, handelsbolag och enmansbolag
  • Inlämning av årsbokslut
  • Förberedelse av årsredovisning
  • Förberedelse av självdeklaration
  • Granskning av bokföring och viktiga nyckeltal
  • Analyser av resultat och rådgivning om lämpliga åtgärder

Follow