Bokförings- och momstjänster
För en effektiv verksamhet som uppfyller lagkraven när företaget ska in på nya marknader

När det är dags att expandera verksamheten till nya marknader kan KGH:s bokförings- och momstjänster bidra till snabb och effektiv etablering av det nya företaget enligt alla regler och bestämmelser. Vi hjälper till att bedöma olika möjligheter för bästa möjliga upplägg både rättsligt och momsmässigt. Dessutom bistår vi med hantering av nödvändiga registreringar. När företaget är i gång kan KGH ansvara för flera av verksamhetens behov inom bokföring, löner och moms. När verksamheten växer kan vi bidra med råd och support i beslutsprocesserna.

Resultat du kan förvänta dig

  • Etablering av företag på ett snabbt och effektivt sätt. Vi analyserar vad som behöver göras och hjälper till att vidta nödvändiga åtgärder.
  • Minskade verksamhetsrisker på nya marknader genom god förståelse för din verksamhet och de lokala bestämmelserna.
  • Kostnadseffektiv verksamhet. Våra verksamhetstjänster genomförs snabbt och effektivt och alltid med hänsyn till den senaste lagstiftningen. När verksamheten utvecklas kan vi anpassa tjänsteutbudet efter detta.

Tjänster du får

Oavsett om du har en struktur som du vill validera eller om du ska etablera en ny verksamhet kan vi på KGH A&V Services hjälpa dig.

Företagsetablering och momsregistrering

Support för snabb etablering på nya marknader

Bokföring och månadsavstämningar

Effektiv hantering av dina bokföringsbehov som uppfyller kraven

”KGH Customs Services har hjälpt oss att utforma och förenkla vår logistikadministration i Europa. De har varit särskilt rådgivande när det gäller dokumenthantering, momsrapportering och tullkredithantering vid export av våra varor till Europa. Resultatet av detta är en förbättrad likviditet och lägre totala dokumenteringskostnader i EU. Vi kan utan tvekan rekommendera KGH och deras kompetens som tull- och momsombud i både Norge och EU.”

Georg Bjørnson

Financial Manager,

Jøtul AS

Årsbokslut och rapporter

Vi kan hjälpa dig med hela processen tills allt är klart och undertecknat

Momsredovisning och rapportering

Ditt momsombud för korrekt lokal momshantering

Löneadministration

Effektivisera verksamheten enligt gällande bestämmelser

Varför KGH?

  • Skattelagstiftning och tullagstiftning är avhängiga av varandra. KGH har kunskapen och tjänsteutbudet som krävs för att kunna hantera alla typer av behov
  • Endast en kontaktpunkt krävs
  • Specialiserade på behov och utmaningar inom internationell verksamhet

Follow