Operations
Förbättra verksamhetens effektivitet och hantera riskerna

Vi levererar operativa lösningar

Vi på KGH tar oss tid att förstå din verksamhet och att identifiera de delar av tullhanteringen som kan säkerställa att dina tullprocesser förbättrar verksamhetens effektivitet. Internationella handelsflöden och din supply chain bör alltid främja tillväxt – inte begränsa det dagliga tullverksamheten. Våra tjänster är hållbara och skalbara för att matcha alla operativa behov av tullhantering samtidigt som tillväxten ökar i takt med din strategi. Vi arbetar med dig hela vägen för att säkerställa att dessa värdeskapande processer blir en integrerad del av din verksamhet så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Resultat du kan förvänta dig

  • Bättre kontroll och riskreducering. Tillgång till tullexpertis och tullprocesser av högsta kvalitet.
  • Minskade verksamhetskostnader. En enda aktör hjälper dig att sammanställa all handelsinformation och förenkla rapporteringen.
  • Optimal effektivitet i din tullhantering. Fördelar tack vare efterlevnadsinriktade processer som optimerats genom avancerad programvara

Utforska våra tjänster

Läs om tjänsterna som kan vara av intresse för dig genom att klicka på länkarna nedan.

Customs Control Tower

Få kontroll över dina tullprocesser

Tull deklarationer

Undvik stopp och minska riskerna i din supply chain

Bokförings -och momstjänster

Bokföring specialiserad på internationell handel

Om vi har en fråga eller ett problem så har KGH svaret eller lösningen. Vi är mycket nöjda med deras lösning, deras utbildningar och hur de sköter vår import och eventuella problem som uppstår.

Erling Ølstad

CEO,

Mester Grønn AS

Vad skiljer oss från andra?

  • I vårt serviceutbud ryms alla områden inom handel och tull, vilket innebär att du får en kontakt för all din handel- och tullhantering
  • Våra tjänster hanteras på ett övergripande sätt, vilket innebär att du får tillgång till mycket kompetenta rådgivare som ser helheten i verksamheten ur alla synvinklar
  • Vi fokuserar på just din verksamhet och dina behov. KGH:s avdelningar är specialiserade inom olika verksamhetssegment för att kunna anpassa stödet till just din verksamhet

Follow