CTDS Customs Process Management Det intelligenta tulldeklarationssystemet för en effektiv tullhantering

Smart. Enkelt. Tryggt. Baserat på 50 års erfarenhet är vårt tullsystem lika enkelt som kraftfullt att använda. Dra nytta av smarta funktioner och ett välutvecklat stöd för en effektiv, storskalig hantering.

Jag önskar en demo

Vad du vinner:

Reducerade kostnader
Låt vårt system bidra till en kostnadseffektiv hantering.

Bättre
kontroll
Stärk er compliance genom ökad kontroll över er tullhantering.

Bättre leveransförmåga
Snabb och smidig hantering bidrar till ökad leveranskapacitet.

Fördjupad tullkunskap
Ett eget tullsystem stärker den interna kompetensen.

Vi använder KGH:s experter när vi behöver extra kapacitet i verksamheten. Det är en stor fördel att ha tillgång till en partner med lång erfarenhet och bred kompetens inom både tullfrågor och systemfrågor.

Sofie Rosvall

Customs manager,

Power International Logistics AB

Vad du får:

Vårt tulldeklarationssystem, CTDS Customs Process Management, är en kraftfull lösning för en effektiv och compliant tullhantering – byggt för att hantera stora volymer. Nyckelfunktionerna är:

Ett användarvänligt gränssnitt

KGH:s tulldeklarationssystem är utvecklat för en smidig användarupplevelse. Gränssnitt och navigering möjliggör en snabb hantering. Allt som krävs för en uppgift finns alltid lättillgängligt, vilket underlättar arbetet.

Ett användarvänligt gränssnitt

KGH:s tulldeklarationssystem är utvecklat för en smidig användarupplevelse. Gränssnitt och navigering möjliggör en snabb hantering. Allt som krävs för en uppgift finns alltid lättillgängligt, vilket underlättar arbetet.

Ett system uppdaterat med den senaste lagstiftningen

En compliant tullhantering är fundamental av flera skäl. KGH:s tulldeklarationssystem hanteras centralt. När ny lagstiftning träder i kraft uppdateras systemet därefter. Det finns inget behov av lokala uppdateringar, vilket kan leda till tillfälligt bristande compliance. I stället kan du dra nytta av uppdateringar så snart de har skett.

Intelligenta stödfunktioner från början till slut

Smarta deklarationssidor med inbyggda stödfunktioner som validering och guider stöttar användarna hela vägen fram till en godkänd deklaration. Det omfattande användarstödet bidrar till att öka effektivitet i era processer med bibehållen kvalitet.

Lösningen har till och med en inbyggd Tariff-funktion så att ni alltid vet att ni använder den mest effektiva tullsatsen och vilka regler som måste uppfyllas.

Intelligenta stödfunktioner från början till slut

Smarta deklarationssidor med inbyggda stödfunktioner som validering och guider stöttar användarna hela vägen fram till en godkänd deklaration. Det omfattande användarstödet bidrar till att öka effektivitet i era processer med bibehållen kvalitet.

Lösningen har till och med en inbyggd Tariff-funktion så att ni alltid vet att ni använder den mest effektiva tullsatsen och vilka regler som måste uppfyllas.

Kvinna följer trender inom tull och supply chains

Tillgänglig som SaaS-lösning för enkel implementering

Systemet tillhandahålls som en SaaS-lösning vilket underlättar implementeringen och minskar riskerna för störningar i din lokala IT-miljö. Likaså undviker du behovet av lokala uppdateringar som kan vara krävande ur ett resurs- och ekonomiskt perspektiv. I stället hanteras varje uppdatering centralt, med minimalt engagemang för dig.

Kvinna följer trender inom tull och supply chains

Tillgång till tullkunskap och kapacitet

Med ett tullsystem från KGH får du också tillgång till omfattande tullkunskap som tillsammans med övriga tulltjänster kan utveckla din tullhantering och bistå med stöd när så behövs.

Saknas kapacitet vid arbetstoppar kan vi även erbjuda det för att säkerställa en fortsatt snabb tullhantering.

Jag önskar en demo

Ingående moduler:

Declaration Management

Tullhantering som uppfyller alla krav

Skapa och slutför tullhandlingar direkt i webbläsaren med intuitiva och användarvänliga verktyg – oavsett förfarande eller komplexitet. Du arbetar snabbt och säkert. Tydliga strukturer och avancerat användarstöd säkerställer att deklarationerna utförs i tid och utan problem. Samtliga moduler finns tillgängliga separat, så du kan skapa den lösning som passar din verksamhet.

Customs Warehouse Management

Smidig och effektiv lagerhantering

Håll koll på samtliga godsflöden i ditt lager med en central lagerjournal. Du kommunicerar smidigt med alla parter som är involverade i er supply chain. Ökad transparens samt tillgång till en mängd rapporter ger dig möjligheter att utvärdera era flöden för bäst, möjliga lagerhantering. Du kan till och med göra klart transitärenden för ankommande sändningar direkt i modulen.

Tjänster för maximal nytta:

KGH erbjuder ett omfattande stöd för att du ska få ut mest möjliga av CDTS Customs Process Management.

IMPLEMENTATION

Med en SaaS lösning kommer du i gång snabbt och enkelt.

SERVICE DESK

Användarstöd, alltid nära tillhands.

UTBILDNING

Utveckla medarbetarna för maximal nytta av systemet.

EXPERTIS

Dra fördel av rådgivning inom strategi och compliance för att utveckla er tullhantering.

KAPACITET

Med lång erfarenhet av tullklareringen hjälper vi dig gärna när extra kapacitet behövs.

Kontakta mig

Varför KGH?

Betydande kunskap om hur företag kan utveckla sin tullhantering för en effektiv supply chain

Ett brett tjänsteutbud, från strategisk rådgivning till klarering och utbildningar, som utvecklar er verksamhet och minskar antalet leverantörer

Internationell räckvidd kombinerad med lokal know-how

En innovativ mjukvarusvit baserad på vår samlade erfarenhet av tull effektiviserar arbetet och stärker kontrollen längs hela supply chain

Omfattande stödtjänster hjälper er komma i gång snabbt och dra mest, möjliga nytta av systemet

Follow