Projects
Hantera dina unika processer på projektnivå så att du aldrig missar något

Skapa och hantera automatiserade flöden och processer på projektnivå. Definiera processparametrar och milstolpar. Kategorisera tullstatus, tillgångar och arbetsflöden som stöd för dina interna processer.

Resultat du kan förvänta dig

  • Kan anpassas till många olika arbetsflöden, vilket sparar tid och minskar risken för fel
  • Ger full kontroll över informationsutbytet, vilket minskar dina ledtider och kostnader
  • Hög säkerhet och skyddad information tack vare kontroll av användarbehörighet

Den produkt du får

Håll koll på kommunikationen och dokumenten på dess väg till tullklarering. Skapa automatiserade regler för att hantera informationsflödena och processtegen. Håll koll på varenda aktivitet med hjälp av statusar, tidsregistreringar och omfattande protokollföring. Du får meddelanden om dokument som utväxlats och integrationer som skett direkt från applikationen. Definiera vilka användare som ska få åtkomst till olika sorters lagrade uppgifter. Några av nyckelfunktionerna är:

  • Håll Kontroll på informationsutbytet
  • Hantera hur många arbetsflöden som helst
  • Utforma projekt efter dina processer
  • Begränsa användarnas åtkomst till projektdata
  • Tillämpa flera olika datamodeller på en och samma gång

Follow