Partner Broker
Fokusera på din kärnverksamhet medans dina partners laddar upp sin tulldata som du behöver

Förbättra din datakvalitet genom att låta dina partners lägga till tulldata och dokument du behöver med hjälp av roller och aktiviteter anpassade för varje aktör.

Resultat du kan förvänta dig

  • Färre fel då källdata används hela vägen
  • Reducera ledtiderna genom att låta dina partners mata in uppgifter
  • Effektiva och säkra processer. Varje aktör ges de rättigheter denne behöver

Den produkt du får

Med Partner Broker lägger dina samarbetspartners in sina tulldata och dokument direkt i din lösning. Tack vare att de laddar upp och delar sina källdata sparar du värdefull tid vid datainsamling och inmatning – tid som du kan använda till annat. Konfigurera partnerrättigheter per process. Applikationen är helt anpassningsbar. Med Partner Broker drar du nytta av de dataflöden som integrerade lösningar skapar – utan samma kostnader och krav. Några av nyckelfunktionerna är:

  • Låt dina partners ladda upp tulldata och dokument
  • Förbättra datakvaliteten med hjälp av källdata
  • Lägg ut inmatningen av uppgifter till dina partners
  • Definiera individuella rättigheter per partner och process
  • Dra nytta av integrerade flöden till en lägre kostnad

Follow