Insights
Håll koll på dina logistikflöden och hur väl det går

Följ hur verksamheten presterar i realtid. Följ upp milstolpar och accepterade tidsluckor för att arbeta proaktivt enligt serviceavtal och tidsfrister. Få varningar före överträdelser och förbättra dina möjligheter att identifiera flaskhalsar.

Resultat du kan förvänta dig

  • Minska kostnaderna genom att minimera eller undvika fördröjningar och fel
  • Agera proaktivt och minska arbetsbelastningen. Performance monitoring varnar om avvikelser i förtid
  • Ökad kontroll av effektiviteten i din supply chain med regelbunden uppföljning av milstolpar och avstämningspunkter

Den produkt du får

Använd Insights för dina övervakningsrutiner. Nyttja milstolparna och tidsregistreringarna från Projects för att mäta KPI:er och följa upp serviceavtal. Säkerställ att fördröjningar rapporteras som de ska med hjälp av orsakskoder. Arbeta förebyggande genom att lägga till varningar som på förhand ger besked om möjliga avvikelser. Använd historiken för att identifiera problem och eliminera flaskhalsar. Några av nyckelfunktionerna är:

  • Övervaka flödena med milstolpar och avstämningspunkter
  • Minimera på ett effektivt sätt fördröjningar och fel
  • Förebygg problem innan de uppstår
  • Arbeta med notifieringar vid avvikelser
  • Håll dig uppdaterad med månadsvis uppföljning

Follow