CTDS Customs Process Governance
Ditt kontrolltorn för bättre överblick och uppföljning av din tullhantering

CTDS Customs Process Governance hjälper dig att sänka driftskostnaderna och optimera tullavgifterna samtidigt som det bidrar till förbättrad riskhantering. Du stärker samarbetet med samtliga inblandade parter i dina logistikflöden och kan hålla koll på och följa upp dina tullaktiviteter i ett och samma gränssnitt.

Resultat du kan förvänta dig:

 • Lägre risk tack vare väldefinierade processer, ökad transparens och nya möjligheter att validera uppgifter och metoder
 • Effektivare varuflöden . CTDS Customs Process Governance ger nya möjligheter att följa upp verksamheten och dess utveckling som bas för både strategiska beslut och ständiga förbättringar
 • Minskade logistikkostnader tack vare förbättrat samarbete och nya möjligheter att proaktivt hantera potentiella problem

Den produkt du får

Du kan inte förbättra det du inte kan se.

CTDS Customs Process Governance omvandlar fragmenterade informationsflöden mellan inblandade parter i leveranskedjan till en enda effektiv process. Kontrolltornet blir navet som gör det möjligt att etablera de strukturer och processer du önskar för en effektiv klareringsprocess. CTDS Customs Process Governance genomför önskade aktiviteter på det sätt som var avsett.

Med all uppgifter lätt åtkomliga, får du den spårbarhet du behöver.. Håll koll på allt du gör – och viktigast av allt, börja mäta hur väl du gör det. Tack vare tidiga varningar och automatiserade processer upptäcker och hanterar du avvikelser bättre, vilket minskar risken för kostsamma stopp i leveranskedjan. Skräddarsydda vyer och rapporter ger dig den information du behöver för att kunna analysera och utveckla dina processer. Du får en effektivare verksamhet och bättre riskhantering.

Några av nyckelfunktionerna är:

 • Håll koll på dina dataflöden genom hela klareringsprocessen – från dokumentlagring i e-Archive till månadsvis uppföljning med Reporting
 • Skapa revisionsunderlag, hantera behörigheter och användarrättigheter för partners och förvara alla dina dokument på ett och samma ställe
 • Säkerställ milstolpar, identifiera rotorsaker och flaskhalsar
 • Konstruerat för att smidigt passa in i din leveranskedja. Alla parter kan interagera via ett gemensamt gränssnitt för att tillsammans driva processen framåt
 • Tillgängligt som SaaS-lösning (Software as a Service). Tjänsten är alltid uppdaterad med de senaste bestämmelserna och de mest effektiva arbetsprocesserna
 • Stödjer såväl en effektiv manuell arbetsprocess som ett helt digitaliserat informationsflöde

Ingående applikationer

CTDS Customs Process Governance består av ett urval av applikationer. Var och en med ett specifikt ändamål som stärker din verksamhet. Samtidigt är de framtagna så att du kan bygga på lösningen steg för steg, i takt med att din verksamhet utvecklas. Grundpaketet innehåller applikationen -Archive.

Ytterligare applikationer kan läggas till, varje app är noggrant utformad så att du kan ta nästa steg, samtidigt som du lägger grunden för att utöka din lösning ännu längre framöver.

e-Archive

Spara, se och dela enkelt dina dokument från molnet

Projects

Hantera dina unika processer på projektnivå så att du aldrig missar något

Collaboration

Fokusera på din kärnverksamhet samtidigt som dina partners tar fram de underlag du behöver

Performance Monitoring

Håll koll på dina logistikflöden och hur väl det går

Reporting

Få allt du behöver levererat direkt till din inkorg

Analytics

Omvandlar din tulldata till förbättringspotential

Varför KGH?

 • Omfattande kom igång- och supporttjänster för att maximera ditt resultat och hjälpa dig att komma igång enkelt och effektivt
 • Erbjuder en modern serie av mjukvarulösningar för att förbättra din handels- och tullhantering
 • Inbyggd expertis – CTDS baseras på KGH:s samlade kunskaper av internationell handel och tull.
 • Tillhandahåller ett brett utbud av tjänster, från strategisk rådgivning till utbildning på plats, så att du kan utveckla din verksamhet och minska antalet leverantörer
 • Omfattande kunskap om hur en effektiv tullprocess förbättrar leveranskedjans resultat
 • Internationell organisation med ett omfattande nätverk som ger dig kraft och kunskap

Follow