CTDS Customs Process Governance Få bättre kontroll över din supply chain med KGHs Customs Control Tower

Synlighet, kontroll, översikt.Ta ett helhetsgrepp om din tullklareringsprocess. Dra fördel av övervakning i realtid och en effektiv analyskapacitet med all information på ett och samma ställe.

Boka en demo

Fördelar för dig:

Få kontroll
KGHs customs control tower samlar alla parter och all tulldata i en lösning som hjälper dig att förebygga kostsamma störningar i din supply chain.

Stärk företagets compliance
Håll koll på lagar och regler tack vare nya möjligheter att validera data och övervaka dina tullaktiviteter.

Effektivisera tullklareringen
Ett customs control tower-system effektiviserar din tullklarering i alla länder, vilket frigör tid och minskar hanteringskostnaderna.

Öka flexibiliteten i din supply chain
Förbättrad synlighet och användningen av tulldata i hela varuflödet gör att du kan agera snabbare vid förändringar.

Vad du får:

KGHs customs control tower fungerar som en central hub mellan alla parter i din supply chain och samlar spridda data från olika ställen i en strömlinjeformad process. Den ger en omfattande översikt över dina tullaktiviteter på en och samma digitala plattform. Dessutom kan du få tillgång till ett dedikerat team som blir din enda kontaktpunkt som övervakar alla dina tullaktiviteter, analyserar resultatet och förser dig med rapporter och rekommendationer för löpande förbättringar.

Tillgång till all tulldata via ett enda gränssnitt

Customs Process Governance fungerar som en central hub för alla de olika parterna i din supply chain. Customs control tower omvandlar fragmenterade informationsflöden till en effektiv process. Med all information samlad på ett ställe får du en heltäckande överblick över alla tullaktiviteter i hela din supply chain.

Tillgång till all tulldata via ett enda gränssnitt

Customs Process Governance fungerar som en central hub för alla de olika parterna i din supply chain. Customs control tower omvandlar fragmenterade informationsflöden till en effektiv process. Med all information samlad på ett ställe får du en heltäckande överblick över alla tullaktiviteter i hela din supply chain.

Övervaka tullhanteringen i realtid från början till slut

Upptäck flaskhalsar och förebygg potentiella problem innan de uppstår. Tidiga varningar och automatiserade processer gör att du bättre kan upptäcka och hantera avvikelser, vilket minskar risken för kostsamma avbrott i din supply chain. Dessutom kan kontrolltornet hjälpa dig att förutsäga trender och undvika framtida fel genom att identifiera avvikelser över tid.

Övervaka tullhanteringen i realtid från början till slut

Upptäck flaskhalsar och förebygg potentiella problem innan de uppstår. Tidiga varningar och automatiserade processer gör att du bättre kan upptäcka och hantera avvikelser, vilket minskar risken för kostsamma avbrott i din supply chain. Dessutom kan kontrolltornet hjälpa dig att förutsäga trender och undvika framtida fel genom att identifiera avvikelser över tid.

Analysera resultat och skapa ständiga förbättringar

Fastställ mål och följ upp KPI: er. Med kontrolltornet får du en business intelligence-nivå som ger nya möjligheter att spåra och analysera data i efterhand. Få tillgång till en visuell display och ta emot regelbundna rapporter direkt i din inkorg.

Analysera resultat och skapa ständiga förbättringar

Fastställ mål och följ upp KPI: er. Med kontrolltornet får du en business intelligence-nivå som ger nya möjligheter att spåra och analysera data i efterhand. Få tillgång till en visuell display och ta emot regelbundna rapporter direkt i din inkorg.

En språngbräda för utveckling som kan anpassas till dina arbetsprocesser

Använd kapaciteten i CPG till att stärka dina processer. CPG stöder både helt digitaliserade informationsflöden och en effektiv manuell arbetsprocess. Dessutom kan CPG omvandla manuella arbetsuppgifter till automatiserade, digitala processer som ger ökad effektivitet och compliance.

En SaaS-lösning

Med ett customs control tower system som integreras sömlöst i din supply chain vill du få bättre insikt och överblick över hur företaget presterar. CPG är en SaaS-lösning (Software as a Service) som minimerar såväl implementeringstiden som riskerna för störningar i den befintliga IT-miljön.

Boka en demo

Applikationer som ingår:

Projects

 

Hantera dina unika processer på projeknivå så att du aldrig missar något

E-Archive

 

Spara, se och dela dina dokument smidigt från molnet

Insights

 

Håll koll på dina logistikflöden och hur väl det går

Partner Broker

Fokusera på din kärnverksamhet medan dina partners laddar upp sin tulldata som du behöver

Business Intelligence

Skapa potentiella förbättringar med din tulldata

Förbättra dina resultat:

IMPLEMENTERING

 SaaS-lösningen möjliggör snabb och enkel uppstart.

ETT DEDIKERAT TEAM

Din enda kontaktpunkt som övervakar alla dina tullaktiviteter, analyserar resultatet och förser dig med rapporter och rekommendationer för löpande förbättringar.

SERVICE DESK

Systemsupport, alltid redo att hjälpa dig.

TULLKOMPETENS

Optimera din tullhantering med rådgivning inom strategi och compliance.

UTBILDNING

Utbildning för personal för optimerad användning.

TULLKLARERING

Koncept med ett enda tullombud: Vi kan hjälpa dig när och var som helst där det är behov för tullklarering.
.

Kontakta mig

Varför KGH?

Vi har omfattande kunskap om hur en effektiv tullprocess förbättrar dina resultat i din supply chain

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster, från strategisk rådgivning till utbildning på plats, så att du kan utveckla din verksamhet och minska antalet leverantörer

Vi erbjuder en portfölj av moderna digitala lösningar för att förbättra din handels- och tullhantering

Vi är en internationell organisation med ett omfattande nätverk som ger dig know-how och styrka

Integrerad expertis – utnyttja den fulla potentialen av KGHs kunskap för att underlätta internationell handel

Vi erbjuder omfattande implementerings- och supporttjänster för att maximera ditt resultat och hjälpa dig att komma i gång enkelt och effektivt

Follow