Tillsammans för småföretagare i Norra Bohuslän

KGH Accountancy & VAT Services AB i samarbete med KGH Sustainability Foundation

Vi på KGH Accountancy & VAT Services AB tillsammans med KGH Sustainability Foundation driver ett ideellt projekt ”Tillsammans för småföretagare i norra Bohuslän” där vi vill ge de lokala småföretagen i Strömstad och Tanums kommun möjlighet att få information och konsultation, samt rätt hjälp i rätt tid och det ska vara kostnadsfritt.

Covid-19 påverkar oss alla i dagsläget och många företag i vårt område har blivit hårt drabbade och sliter med att få ekonomin att gå ihop. KGH Accountancy & VAT Services AB tillsammans med KGH Sustainability Foundation vill bidra med en lokal insats genom att stötta småföretagare i vårt närområde, för att underlätta för att fler företagare ska kunna få rätt hjälp i en period som drabbat deras ekonomi och likviditet snabbt och hårt. De tjänster som vi erbjuder kostnadsfritt i vårt projekt är i vanliga fall dyra tjänster som är nödvändiga om företaget riskerar att hamna på obestånd, därav anser vi att det är viktigt att kunna hjälpa med just dessa tjänster till företagen.

Vi vill understryka att vi absolut inte är ute efter att konkurrera ut oss själva eller andra lokala byråer på marknaden, därav en tydlig avgränsning i tjänsterna.

Vi vill kunna bidra med vår kunskap för att vi tillsammans ska kunna underlätta för att så många företag som möjligt ska kunna överleva denna kris som drabbar oss alla.

För utan företag – inga kunder för byråerna heller.

Läs mer om vår byrå

Läs gärna vidare om projektet och vad vi kan göra för dig!

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss som ansvarar för projektet är du välkommen att maila till: tillsammans@kghav.com

Se intervjun från den lokala talkshowen som arrangerades av Sparbanken Tanum där Linda Witt, Office manager, KGH Accountancy & VAT var inbjuden för att berätta om projektet. Startar 9.50 in i sändningen.

OM PROJEKTET

Bakgrund

Alla vill vi bo och arbeta i ett levande samhälle där företagandet blomstrar.

De flesta som idag arbetar på KGH A&V Services AB, som är grundare till projektet, lever och bor i Strömstad och Tanums kommun. Vi har familj, släkt, vänner och bekanta som driver företag i kommunerna och det vill vi att de ska kunna fortsätta att göra, både under och efter Coronakrisen.

Vi ser dock att krisen påverkar våra lokala företag negativt. Detta gjorde att vi började fundera på vad vi på vår byrå kan bidra med för att förtagen ska klara sig igenom krisen så bra som möjligt och för att öka förutsättningarna för kunna leva i ett blomstrande företagssamhälle med en god gränshandel precis som tidigare.
Vår idé är att om alla kan göra något för att så många företag som möjligt kan få finnas kvar på marknaden, samt om vi kan ”dela på bördan”, så tror vi att betydligt fler företag kommer att bestå och överleva, vilket kommer att gagna oss alla i längden

Syfte

Ge de lokala företagen möjlighet att få information och konsultation samt rätt hjälp i rätt tid och det ska vara kostnadsfritt.

Det vi i vår bransch (redovisning och lön) anser är viktigast just nu är att företagare inte hamnar på obestånd. Men om de skulle riskera att göra det så är det viktigt att företagarna gör rätt sak i rätt tid gällande sitt företags ekonomi, enligt de lagar och regler vi har att förhålla oss till idag. Då det finns många småföretagare som inte har kunskapen eller möjligheten att hålla sig uppdaterade i dessa tvära kast som varit under de senaste gångna veckorna, så vi skulle vilja hjälpa lokala småföretag ideellt med detta.

Om KGH Sustainability Foundation

KGH är en viktig aktör inom internationell handel och vi är fast beslutna att fortsätta bidra till en hållbar tillväxt för våra partners och kunder, för oss själva och för det samhälle vi är en del av. Vi hjälper våra kunder att nå nya marknader och förbättra sitt resultat på de befintliga, och på så sätt nå framgångar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

På KGH tror vi att alla har ett ansvar för att bidra till en hållbar framtid och vi har som företag ett hållbarhetsprogram, som omfattar både interna och externa fokusområden. Genom att samarbeta med andra intressenter i värdekedjan strävar vi efter att utveckla innovativa och effektiva lösningar som ytterligare bidrar till FN:s globala mål.

KGH Sustainability Foundation har tillsammans med KGH Accountancy & VAT Services AB startat upp ett ideellt projekt ”Tillsammans för småföretagare i norra Bohuslän” för att bidra med en lokal insats genom att stötta småföretagare i vårt närområde för att underlätta för att fler företagare ska kunna få rätt hjälp i en period som drabbat deras ekonomi och likviditet snabbt och hårt. Denna insats ser vi som en självklar del i vårt hållbarhetsarbete.

Våra konsulter

Vi vill understryka att detta är ett ideellt projekt där våra konsulter arbetar frivilligt utan ersättning utanför arbetstid samt under ev. förekommande ”luckor” i vårt dagliga arbete.

Vi är en auktoriserad byrå hos SRF Konsult som följer Rex och SALK, våra konsulter är professionella och kunniga med flera års erfarenhet.

Företag som kan få vår hjälp

 • Företaget ska vara verksamt och har säte i Strömstad och Tanums kommun
 • Företag med max 15 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner per år
 • Företag som i samband med Corona utbrottet har drabbats – I ansökan ska företagaren beskriva hur deras företag påverkats/drabbats av coronakrisen. (Det ska vara tillfälliga, allvarliga ekonomiska konsekvenser som inte gått att förutse eller undvika)
 • Företaget får inte sedan tidigare ha ett förbrukat aktiekapital, dvs före mars 2020
 • Företaget får inte ha registrerade ärenden hos Kronofogden
 • Företaget får inte ha ägare som idag har näringsförbud

Tjänster vi utför

 • Upprättande av kontrollbalansräkning – vid risk för förbrukat aktiekapital. Ladda ned vår PDF om kontrollbalansräkning
 • Upprättande av preliminär självdeklaration och preliminär inkomstdeklaration för att sänka f- skatt för 2020 och få återbetalning av redan inbetald F-skatt för 2020 från Skatteverket.
 • Konsultation gällande nya lagar och regler som uppstått i samband med Covid-19 inom lön och redovisning – Vad finns det för möjligheter och skyldigheter?
 • Uppskovsansökan till Skatteverket för att få återbetalt arbetsgivaravgifter och moms som redan inbetalts under 2020 samt skjuta upp framtida betalning av arbetsgivaravgifter och moms under 2020.
 • Konsultation om hur/när ni bör/ska vända sig till banken osv, ev. en konsult att ta med på ett bankmöte

Följande tjänster utför vi inte i projektet:
Löpande redovisning, bokslut, inkomstdeklarationer, sedvanliga konsultationer, löneberedning, företagsregistreringar eller liknande uppdrag.

 

Hur går du till väga när du ansöker?

Fyll i kontaktformuläret här på sidan och svara på de frågor som ställs i formuläret.

Projektet löper över perioden 14/4 till 30/6 2020

Projektet löper över perioden 14/4 till 30/6 2020, vilket innebär att det är under denna period vi kommer att utföra våra kostnadsfria tjänster till kvalificerade företag enligt ovan.

I samtliga antagna ärenden kommer vi att utföra/upprätta:

ID KONTROLL – Då vi som byrå lyder under penningtvättslagen så kommer vi göra id kontroll på samtliga uppdrag vi tar oss an i detta projekt.

UPPDRAGSAVTAL – Ett avtal kommer att upprättas mellan KGH A&V Services AB och Företaget som fått beviljat vår kostnadsfria hjälp. Avtalet kommer att vara avgränsat och endast giltigt för det överenskomna uppdrag vi ska utföra. Avtalet har ingen uppsägningstid och upphör gälla när uppdraget är slutfört.

 


Samarbetspartners:

Follow