Vi anser att kunskap och kompetens är färskvaror som behöver vård och näring för att bestå. Vi vill hela tiden bredda våra resurser och kunskapsområden, inte bara för att säkra vår egen konkurrenskraft, utan även för att erbjuda ett större värde till våra kunder. Det är därför som KGH tillhör ett nätverk av företag som delar samma värderingar och företagsidéer. Vårt nära samarbete med dessa företag ger oss möjlighet att utbyta kunskaper och stärka vår kompetens ytterligare.

Stärkt kompetens inom tullhantering – ett ansvar som vi tar på stort allvar
Utöver att vi har utsetts till Godkänd Ekonomisk Aktör (Authorised Economic Operator, AEO) av EU-kommissionen är vi bland annat aktiva inom följande områden:

  • Medlem i European Liaison Committee of Common Market Forwarders (CLECAT)
  • Medlem i Trade Contact Group (TCG) inom EU-kommissionen
  • Medlem i NHO Logistikk og Transport (norskt logistik- och transportförbund)
  • Medlem i Danske Speditører (danskt logistik- och transportförbund)
  • Medlem i Transportindustriförbundet och deras tullkommitté
  • Medlem i Logistik och Transport Stiftelsen, LTS
  • Förändringar inom e-Customs och samordning av tulladministration på EU-nivå
  • Medlem i olika forum och projekt, bland annat utvecklingen av dagens expertlösningar inom tullhantering