Handel och tullhantering
Tala med oss idag!

Få ut det fulla värdet av ditt företags handel. 

De flesta stora företag går miste om stora värden vid sin gränsöverskridande handel. Till exempel beräknas det att en tredjedel av frihandelsavtalen inte utnyttjas, och att europeiska företag betalar miljarder euro i onödiga tullavgifter. Eller vad sägs om de företag som inte utnyttjar tillståndet Godkänd ekonomisk aktör, (AEO). Vilket kan resultera till att en transport av varor till och från Sydamerika kan ta 15-20 dagar extra. Det finns även företag som påverkar sitt kassaflöde negativt genom att inte ta tillvara möjligheten att använda sig av tullager och därmed endast betala avgifter på de varor som tas ut istället för på hela lagret. Det finns också risker som tas av företagsledningar som inte är medvetna om bristerna i efterlevnad av tullregler vilket kan leda till höga straffavgifter och till och med åtal.

Eliminera risken och skörda frukterna

Det är alltid bra att vara medveten om hur du hanterar handel och tullfrågor. I slutänden finns det mycket pengar att tjäna och många kostnader och risker att undvika. Detta utan att behöva ändra något annat i din verksamhet – inga nya produkter att lansera, inga nya kunder att leta upp, ingen omorganisation av säljteam eller verksamhet, inget behov av att tvinga ner produktionskostnaderna och riskera kvalitet….

Ta kontrollen – särskilt i tider av förändring

Det finns också stora pågående förändringar i världshandeln att ta hänsyn till. Politiska omvälvningar som Brexit, handelssanktioner och potentiella handelskrig kommer att påverka status quo och kanske till och med ditt resultat. Det finns också en trend mot en fullständig digitalisering vilket innebär att handel och tullhantering kommer att hanteras på nya sätt. Under hela den här processen kommer de företag som sköter sin handel och tullhantering proaktivt, snarare än att bara reagera, få ett försprång till sina konkurrenter. Vilket kan bli omvälvande för verksamhetens framtid.

Vi hjälper dig att hitta rätt väg framåt

Anledningen till att de flesta företag inte utforskar dessa områden är att mycket är svårt att upptäcka och kan verka alltför komplicerat. Det är där vi kommer in. KGH’s dagliga kärnverksamhet är handel-och tullstrategi-det behöver inte vara din. Det första enkla steget är att prata med oss så att vi snabbt kan ge dig en uppfattning om det potentiella värdet. Då vet du hur du ligger till och hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss för ett möte och en enkel utvärdering av din handel och tullhantering.

Smidigare handel skapar mer värde

Genom innovativa tjänster inom strategi och efterlevnad, operativa tjänster samt digitala tjänster optimerar KGH våra kunders handel och tullhantering.

 

Handelsresultat

Förutsägbara, snabba och effektiva tullprocesser ger kunderna konkurrensfördelar – minskat rörelsekapital, säkerställd leveranssäkerhet och tidsoptimerade affärsprocesser.

Styrning och riskreducering

Att vara involverad i internationell handel innebär att dagligen hantera risker – efterlevnadsrisker såväl som risker med direkt ekonomisk inverkan. Allt detta måste styras och reduceras genom ett strukturerat förhållningssätt.

Optimering av tullavgifter

Det finns många hundratals frihandelsavtal för olika varor som måste användas på ett optimalt sätt. För varor utan frihandelsavtal ska tullavgifter beräknas och betalas enligt gällande lagstiftning.

Effektiv verksamhet

För de flesta företag står inte tullfrågor överst på dagordningen. Detta kan leda till sämre kvalitet samt högre risker och kostnader. Idag är koordinering, centralisering, harmonisering och i slutändan automatisering av processerna vägen framåt.

Follow