På KGH arbetar vi för att uppnå enastående kvalitet – inte bara för våra tjänster och interna processer, utan även när det handlar om hur vi beter oss gentemot tredje part. På så sätt bidrar vi till den positiva utvecklingen av vårt företag – i dag liksom i framtiden.

Grundprinciper och etiska normer

Vår Code of Conduct är en grundläggande del i KGH:s verksamhet. Denna uppförandekod klargör de grundprinciper och etiska normer som utgör basen för vår företagskultur och hur vi skapar värde inom företaget.

Riktlinjer för att skapa värde för kunder, investerare och medarbetare

Vår uppförandekod styr hur vi värderar våra handlingar och vad vi bör och inte bör göra. Den är avgörande för hur vi bedriver vår verksamhet inom KGH och hur vi skapar värde för våra kunder, investerare, medarbetare och andra som utnyttjar de tjänster vi erbjuder. Vi förväntar oss att varje enskild medarbetare förstår hur denna uppförandekod påverkar det dagliga arbetet och att medarbetaren följer tillämpliga normer.

Sociala effekter

KGH har undertecknat FN-initiativet Global Compact och stödjer helhjärtat de Ten Principles som initiativet bygger på inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.