Allt fler företag som sysslar med internationell handel väljer att outsourca sin tullhantering till leverantörer som är specialister inom tull. Beslutet drivs ofta av skäl som rör compliance och kostnader, och att det saknas interna resurser. Men vad ska man tänka på vid val av samarbetspartner?

Ladda ned vår checklista om hur du väljer en leverantör av tulltjänster

Follow