Vad är tullklassificering för varje produkt?

Alla företag som bedriver internationell handel behöver vara uppdaterade på varuklassificering för att säkerställa compliance och optimerade tullavgifter. Goda kunskaper och regelbundna statuskontroller av tariff / HS -klassificering är krav för import / exporterande företag. Företag kan utsättas för ett antal risker om dessa processer inte är på plats.

Lär mer om varuklassificering och ta kontakt med vår expert

Follow