Använd det interaktiva verktyget och få en helhetsbild över dina nuvarande handels- och tullresultat på bara några få minuter. Ta reda på  hur utsatt du är för onödiga risker och kostnader och var din största förbättringspotential finns. Få en översikt med hjälp av grafer och rekommendationer, samtidigt som du får tips om vad du kan göra. Utvärderingsverktyget hjälper dig med alla de viktigaste aspekterna, från strategi och compliance till uppföljning.

 

Testa nu!

Dela