KGHs hållbarhetsrapport för 2018 är publicerad. Ta del av våra framtida mål, pågående initiativ och vad som har genomförts 2018 för att lära hur KGH bidrar till hållbar handel.

I och med KGHs roll som leverantör av tjänster inom internationell handel är företagens hållbarhet både en spännande möjlighet och ett ansvar. Ekonomisk tillväxt baserad på ökad internationell handel är en förutsättning för många av FN: s 17 mål för hållbar utveckling. Samtidigt är det nödvändigt att ta hänsyn till social och miljövänlig utveckling.

– Om hållbarhetsprogrammet ska vara framgångsrikt på lång sikt och bli så verkningsfullt som möjligt måste det utgå från kärnverksamheten. Då kan vi styra våra insatser och resurser i en och samma riktning, och resultatet blir en del av det totala värde som skapas, säger Lars Börjesson, VD för KGH.

 

 

KGH bedriver sitt hållbarhetsarbete inom sex fokusområden för att uppnå sina mål. De är indelade i externa och interna insatser. Några av insatserna har vi uppmärksammat nedan.


Externa hållbara insatser

Skapa effektiva, hållbara och skalbara tullprocesser för att säkerställa att den internationella handeln främjar företagens tillväxt. KGH:s målsättning är att årligen automatisera tullprocesser med 5 %. Under 2018 ökade den med 4 %. Ett annat viktigt mål är att digitalisera våra kunders tullprocesser. Den kommande CTDS- portföljen kommer att spela en viktig roll för att tillhandahålla digitala tullprocesser som hanterar flexibilitet och komplexitet i verkligheten, samtidigt som det minskar pappershantering och förkortar ledtider.

Ett viktigt mål för KGH är att stödja myndigheter i att implementera system och program som förenklar handeln och hjälper samtidigt den privata sektorn att använda dessa system på ett sätt som effektiviserar deras handelsverksamhet. KGH är världsledande när det gäller implementering av AEO-program och AEO Mutual Recogition Agreement (MRA) modeller för myndigheter. Vi har framgångsrikt genomfört projekt i Australien, Brasilien, CEFTA, EU, Island, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och många fler länder. Vi stöder även den privata sektorn i att erhålla, behålla och använda en AEO-status. Standardisering är ett av de främsta verktygen för att minska handelshinder och underlätta handeln.

I tillägg,  hjälper våra experter inom gränshantering myndigheter världen över att optimera sina processer och teknik vid gränsövergångar. Bättre kontroll, reducerade ledtider och minskade koldioxidutsläpp är några av de uppnådda målen.


Interna hållbara insatser

Genom bildandet av Sustainability foundation, vill KGH stödja samt uppmuntra interna hållbarhetsinitiativ för att kunna centralisera och formalisera dem i KGH Group. Stiftelsen består av frivilliga medlemmar från olika länder som sköter och samordnar de olika initiativen, såsom donationer och fri tillgång till tullrådgivning och tulldeklarationer för våra välgörenhetspartner. Ledningsgruppen är också förpliktigad att regelbundet dela information om hållbarhetsarbete för ökad öppenhet och engagemang från de anställda.

 

Ladda ned KGH:s hållbarhetsrapport

 

Follow