Inköp är centralt för alla företag som sysslar med internationell handel, och i takt med att företaget utvecklas måste även inköpsstrategin förändras. De senaste årens händelser har tvingat många företag att se över sina inköp och hantera de utmaningar som deras supply chain ställs inför. Tull är en naturlig del av internationell handel. Om erat företag gör förändringar i sin inköpsstrategi kan det vara värt att också inkludera tull i det arbetet.

Läs vår artikel och ta reda på vilka fördelar det kan ge

Follow