Vilka har störst möjlighet att förutse och hantera alla konsekvenser av brexit? Även de allra bäst förberedda företagen riskerar att hamna på efterkälken om de inte lyckas säkra den tullkompetens och kunskap som krävs inom den egna organisationen.

 

Ladda ned vår checklista med de fem områden där du behöver öka din kompetens 

Follow