Vi vill nå ut till dig i dessa svåra tider med en uppdatering av tullprocesser och tullförfaranden

Varuflöden fungerar fortfarande trots vissa svårigheter och därmed kan normala tullprocesser upprätthållas i denna svåra och speciella situation. Våra kontor är öppna och vi fortsätter att arbeta med våra kunder och partners.

Med tanke på rådande omständigheter och stängning av gränser och där vissa färjor mellan Norge, Danmark och Tyskland som både tar passagerare och gods har stoppats. Det kan också bli en ökad belastning på andra hamnar där godstrafiken går som vanligt via Danmark till och övriga Europa. Det är därför viktigt som kund / transportör att se på alternativa transportvägar via Sverige. Landgränsen mellan Norge och Sverige är öppen för godstransport för vidare transport till eller från övriga länder i EU där gränsen över Svinesund är den största gränsövergången.

När det gäller hamnar i Tyskland kan vi hjälpa till med tjänster i Norwegenkai och Schwedenkai i Kiel, men också för alternativa rutter, till exempel via Rostock eller Travemünde.

Våra kontor kan hjälpa till med all tullklarering vid samtliga expeditionsställen i Norden och Tyskland.

Flera av våra  gränskontor har öppet 24/7.

För att underlätta för vår personal vid alla våra gränskontor så att de kan upprätthålla vår service till er som kund vill vi att ni kontaktar Sales Servicessales@kghcustoms.com eller tel. +47 69 21 75 15 om ni vill veta hur det ser ut vid särskild gränsövergång. Vi kommer att hålla oss uppdaterade om läget vid alla gränser där vi finns etablerade.

Vi vet att den nuvarande situationen påverkar många företag, vissa mer än andra. Kund eller inte. Det  kan fort förändras från ena dagen till den andra. Behöver du hjälp med tullhantering eller annat tveka inte att kontakta oss och vi kommer att försöka hjälpa dig.

Follow