Filmades under vårt Brexit-seminarie i Stockholm, december 2017

Vilken roll kommer gränser och tullar att spela efter Brexit? Och är det dags att omvärdera gränsens roll och behovet av pappersdeklarationer (och andra dokument) ur ett tull- och efterlevnadsperspektiv? Ta del av David Heskeths syn på hur ny teknik och datahanteringens roll kan skapa nya sätt att hantera tullar, vilket i sin tur kan underlätta handeln genom smidigare processer, mer effektiva varuflöden och förbättrad riskminimering.

David Hesketh är biträdande lektor vid Centre for Customs and Excise Studies, Charles Sturt University, forskare för Europeiska unionen och har under en lång tid arbetat som senior rådgivare för Storbritanniens regering och hos den brittiska skattemyndigheten.

Dela