PRESS RELEASE

”Vad du inte ser kan du inte förbättra.”
KGH’s nya kontrolltornslösning främjar dagens komplexa varuflöden genom att ge fullständig översikt över företags tullhantering längs hela kedjan. Systemtypen är helt ny för branschen och kan jämföras med när GPS:en introducerades och gav förare total överblick över sin navigation och hur de kunde förbättra den.

CTDS Customs Process Governance (CPG) ger företag möjligheten att övervaka och följa upp sina tullflöden och samarbeta med partners i realtid via en gemensam plattform. Detta gör att de kan reducera driftskostnaderna och optimera tullavgifterna samtidigt som riskhanteringen förbättras.

”Vad du inte ser kan du inte förbättra. Överblicken och insikterna som CPG erbjuder är helt nytt för branschen. Man kan jämföra det med när GPS:en kom. Helt plötsligt visste förare inte bara var de skulle åka. De fick också redan på aktuell position, var och när det var dags att svänga, och inte minst realtidsinformation om aktuella händelser som påverkade trafikflödet,” säger Michael Björkman, Key Account Manager Digital på KGH.

Kontrolltornet fungerar som en central hub mellan alla aktörer i leveranskedjan. Det omvandlar fragmenterad information mellan inblandade parter till ett enda effektivt flöde och gör det möjligt för kunderna att etablera de processer och regler de själva önskar för en effektiv klareringsprocess.

Med all data tillgänglig på ett ställe hjälper CPG företag att ha koll på sina handelsvaruflöden och följa upp hur de presterar. Tidiga varningar och automatiserade processer upptäcker och hanterar avvikelser bättre, vilket minskar risken för kostsamma stopp i leveranskedjan. Systemet är uppbyggt av ett antal olika applikationer som kan anpassas efter specifika behov. Skräddarsydda vyer och rapporter ger kunderna den information de behöver för att kunna analysera och utveckla sina processer, vilket leder till en effektivare verksamhet och bättre riskhantering.

CPG är särskilt användbar för företag med komplexa leveranskedjor och stora flöden av gods.

 

Nyckelfunktioner

  • Möjlighet att hålla koll på dataflöden genom hela klareringsprocessen – från dokumentlagring i applikationen e-Archive till månadsvis uppföljning med applikatonen Reporting.
  • Möjlighet att skapa revisionsunderlag, hantera behörigheter och användarrättigheter för partners och förvara alla dokument på ett och samma ställe.
  • Definiera och följ upp milstolpar, identifiera grundläggande orsaker och flaskhalsar.
  • Konstruerat för att naturligt passa in i leveranskedjan. Alla parter kan interagera via ett gemensamt gränssnitt för att tillsammans driva processen framåt.
  • Tjänsten är tillgängligt som SaaS-lösning (Software as a Service), vilket gör den flexibel, skalbar och med kapacitet att hantera stora volymer.
  • Stödjer såväl en manuell arbetsprocess som ett helt digitaliserat informationsflöde.

 

För mer information, kontakta:
Michael Björkman, Key Account Manager Digital på KGH, michael.bjorkman@kghcustoms.com , +46 732 365 190

Läs mer om Customs Process Governance


Customs Process Governance (CPG) är en del av CTDS, Customs Trade Digital Solution. CTDS, är en serie programvaror som ger kunder helt nya möjligheter att arbeta med tull för ett smidigare varuflöde och en effektivare verksamhet. Med CTDS drar kunderna fördel av digitaliseringen inom tull och handel. Sviten baseras på framtidssäker teknologi och utvecklas löpande i takt med att lagstiftning och arbetssätt förändras – detta garanterar att kunderna får en långsiktig lösning, alltid uppdaterad med det senaste.

Follow