Från 1 maj 2020 är det krav i TVINN om utfyllnad av rubrik 36 och 44 på utförseldeklarationer. Det är viktigt att programvaran för förtullning/deklarering är uppdaterad med den nödvändiga ändringen. Utan uppdateringen kan inte exportörer och deklaranter få klarerat varorna för export.

Vårt system CTDS Customs Process Management är uppdaterat enligt det nya regelverket.

Läs mer om de nya reglerna här

Läs mer om CTDS Customs Process Management

Follow