Man driving his automobile.

Tjänsteleverantörens utbud måste överensstämma med företagets aktuella och förmodade framtida krav. Avgörande framgångsfaktorer för intensiva och storskaliga produktionsmiljöer som fordonsindustrin är punktliga leveranser och korta ledtider. Hur kan du ta reda på om en leverantör av tulltjänster kan uppfylla dessa viktiga krav?

Läs mer och ladda ned checklistan som stöd

Follow