Customs data is vital in the delivery process at Borregaard.

Borregaard äger ett av världens mest avancerade och hållbara bioraffinaderier. Företaget producerar miljövänliga biokemikalier som gör det möjligt att ersätta oljebaserade produkter med naturliga, hållbara alternativ. För att ta ett helhetsgrepp om compliance tog Borregaard kontakt med KGH för att kvalitetssäkra sin masterdata, nu och på lång sikt. Analysen av Borregaards tullhantering ledde till ett anpassat tulldataverktyg och rekommendationer om nya arbetsprocesser för att kunna bibehålla compliance, optimera tullkostnaderna och dra nytta av frihandelsavtal.

Läs om hur våra experter hjälpte Borregaard att ta deras verksamhet till nästa nivå

Follow