Centraliserade tullprocesser leder till kostnads-och tidseffektivitet

Avantor® är en ledande global leverantör av produkter och tjänster till kunder inom biovetenskap och avancerad teknologi och Industri. I Tyskland erbjuder VWR, en del av Avantor, en integrerad, sömlös inköpsupplevelse som är optimerad för deras kunders sätt att tillhandahålla ett globalt nätverk av produktion, forskning och distribution för mer än 175 länder. Bristen av en central tullhantering har gjort den interna utvärderingen och externa revisionen komplicerad och tidskrävande för VWR. Tillsammans med KGH som partner genomfördes organisatoriska förändringar för att säkerställa compliance, kostnads-och tidseffektivitet i tullprocesserna.

Läs om VWR’s utmaning och KGH’s lösning

Follow