Mester Grønn AS är Norges största helägda blomsterkedja med 134 butiker i hela landet, från Tromsø i norr till Kristiansand i söder. Att vara en stor spelare i blomsterbranschen ställer höga krav på en effektiv och förutsägbar logistikhantering.

Mester Grønn måste se till att alla blommor, växter och tillbehör finns tillgängliga för försäljning så snabbt som möjligt, oavsett produkttyp eller varifrån varan kommer (och de kommer från hela världen). En snabb och följsam tullhantering är en avgörande del av processen. Korrekt klassificering, ursprungsmärkning och så vidare är av yttersta vikt för att säkerställa att rätt avgifter betalas, samtidigt som snabb hantering säkerställer att varorna finns tillgängliga för försäljning utan onödiga förseningar.

Läs om Mester Grønn:s utmaning och KGH:s lösning

Follow