time measurement at a track meetingHur avgör du om din tullhantering är effektiv? Hur kan du förbättra hanteringen och försöka eliminera onödiga kostnader? Hur påverkas företagets övergripande strategiska mål av hur du ser på tullhanteringen? Då tänker vi särskilt på det ekonomiska resultatet.

Om du inte har fakta kan riskerna vara större än du tror. Och du är definitivt inte medveten om vilka möjligheter du har att förändra verksamheten. Risker och möjligheter som bara ökar med den nya unionstullkodexen (UCC).

Ta till vara på det tillfälle som implementeringen av UCC ger att se över tullhanteringen och även på detta område utforma relevanta KPI kopplade till företagets vision, strategi och resultat. Och ta hjälp av en pålitlig, erfaren leverantör av tulltjänster som KGH om du behöver hjälp att skaffa dig en överblick och se nya möjligheter.

Dagliga kostnader:  Vad kostar våra tulldeklarationer egentligen?
Förutom själva tullavgiften medför hanteringen av tullfrågor kostnader i både tid och pengar. Dessutom finns dolda kostnader för att ta hand om misstag. Klicka här för att få en totalbild av kostnaderna och det strategiska värdet.

För många företag kan enklare och säkrare tullrutiner, som gör att man undviker misstag och får en bättre förståelse för vilka villkor som är fördelaktiga, innebära avsevärda besparingar. KPI som kan användas:

Exempel

  • Kostnad per deklaration (inklusive köpta tulltjänster, system, personal för att samla in nödvändig information)
  • Kostnad för extra arbete per deklaration (extra tid för hantering av misstag, juridisk och annan rådgivning för att lösa problem)
  • Kostnader för böter
  • Antal deklarationer/orderlinjer per heltidsanställd
  • Antal deklarationer som har fått omprövas
  • Antal arkiverade tullärenden i förhållande till antal importärenden
  • Antal utbildade medarbetare och antal timmar för att uppnå kompetensmål
  • Antal revisioner/kontroller jämfört med årlig målsättning
  • Procentandel av eller antal leverantörer med fullständig information och dokumentation avseende förmånsberättigande ursprung.


Minimera riskerna: Uppfyller vi verkligen alla krav?

Hur väl uppfyller företaget de krav som ställs? Hur kommer företaget att påverkas av UCC? Är vi medvetna om vilka restriktioner som finns? I vilken grad påverkas verksamheten av att kraven inte uppfylls? Svaren på dessa frågor kan visa på onödiga kostnader, men också på stora risker. Att inte uppfylla de krav som finns kan allvarligt skada förhållandet till leverantörer och kunder, och även orsaka direkta förluster. I värsta fall kan ledningen bli personligt ansvarig och åtalas. Att ha KPI som syftar till att minska omfattningen av sådana fel kan vara helt avgörande.

Värdet av kunskap och rutiner: Ett sätt att boosta vår verksamhet?
Genom att minska kostnaderna för och riskerna vid tullhantering samt sprida detta synsätt i hela leveranskedjan (från leverantörer, fabriker, transportörer hela vägen till distributörer, detaljhandel och slutkunder), kan företagets resultat förbättras utan att handelsnivån ökar. Det kan till och med ge företagets varor ökat värde. Till exempel i form av snabbare, mer tillförlitliga leveranser eller bättre kvalitet på råvarorna. För att inte tala om att hitta nya kunder på nya marknader? Eller en prissättningsmodell som konkurrenterna kommer att få kämpa för att matcha? Möjligheterna beror på vilken typ av verksamhet du har, nyheter som dyker upp och i slutändan på hur kreativ du vill vara.

Läs mer om KPIer för Union Customs Code

Och, som sagt, om du vill ha hjälp att utforska möjligheterna och upptäcka allt nytt och spännande finns vi här för att hjälpa dig.

Kontakta:
Catharina Olofsson, Consulting Director
catharina.olofsson@kghcustoms.com

Follow