Inspelat i förbindelse med KGHs Brexit Symposium i Soest, Tyskland den 20 och 21 november 2018

”Eftersom vi vet hälften av ekvationen, och bara hälften av den…ett tips jag kan ge, är att fokusera på era handelsvillkor”

Import och export till och från EU kommer att bli föremål för ny tullagstiftning och nya tullprocedurer efter Brexit. Det är allmänt känt. Hur det slutligen kommer att se ut är för tidigt att säga. Men hälften känner vi redan till menar Prof. Dr. David Widdowson, CEO, Centre for Customs and Excise Studies; President, International Network of Customs Universities. Se klippet och få några tips om hur du använder vad som är känt, exempelvis vilken betydning vissa handelsvillkor kan få till att reducera både risker och potentiella omkostnader.

För att få praktiska råd, ladda ner vår Brexit Survival Guide

Dela